Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma


Biřmování

posvěcující služba církve, 1. díl

Svátost biřmování může přijmout pouze pokřtěný.

Žadatel z jiné farnosti musí předložit potvrzení o křtu.

Žadatel z jiné farnosti také přiloží souhlas svého duchovního správce.