Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma


Za Jindřichem Procházkou

V sobotu 26. listopadu 2011 jsme se slavnou pohřební mší svatou rozloučili s dlouholetým kostelníkem a všestraně aktivním farníkem panem Jindřichem Procházkou. Jeho pohřbu se zúčastnilo nevídané množství lidí, stáli vprostřed kostela i na nádvoří. Kolem oltáře zástup ministrantů, oba jáhnové a čtveřice kněží. Pan Procházka zemřel krátce po svých sedmdesátých narozeninách, v olešnické farnosti kostelničil dvacet let. Bohu díky za jeho život.