Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma


Papež požehná korunku pro olešnickou Pannu Marii

Společně s korunkou staroboleslavského Palladia země české požehná papež František i korunku pro sochu Panny Marie v Olešnici. Slavnost proběhne ve středu 12. února 2014 od 10.30 hod. v rámci cesty Ad limina.

Olešnice/Řím: „Základ korunky je ze stočeného kovového prutu, který se postupně zužuje. Na hrotu je umístěn broušený červený trojboký kámen symbolizující Nejsvětější Trojici. Na obruči korunky je dvanáct zlatých hvězd.“

"Původní korunka byla ze sochy sňata asi před deseti lety, protože již byla ve velmi špatném stavu. Jako projev našeho vděku za přijatá dobrodiní jsme se rozhodli sochu Panny Marie ve farním kostele sv. Vavřince znovu korunovat. Chtěli bychom, aby korunovace nebyla jen další položkou v možném výčtu odehrávajících se aktivit, ale duchovní obnovou, která v podobě prožití devíti prvních sobot přinese velké duchovní plody. Aby byla poděkováním za velké požehnání i zápasem o osobní svatost,“ doplňuje farář Pavel Lazárek.

"Korunovaci Svatým otcem osobně vnímám jako jakýsi bonus. Nejprve zde byla touha farníků znovu ozdobit naši mariánskou sochu, následně jsme přemýšleli jakým způsobem celou slávu uchopit, aby měla i patřičnou hloubku, a tak se zrodil plán společných prvních devíti mariánských sobot. V této fázi vstoupil do hry pan kardinál Dominik Duka a navrhl možnost korunovace v Římě.

"Součastný papež František není přítelem velkých gest, spíše je mu vlastní pokora, jednoduchost, obyčejnost. Stejně i ozdobení sochy Panny Marie je nutné vnímat v tomto kontextu. Korunka se tedy stává symbolem pro náš osobní zápas o růst v lidskosti a zbožnosti – to bude její největší hodnota, třebaže zůstane očím skrytá. Vnímám tedy, že papež nepožehná okázalosti, ale požehná naší snaze o lidský a duchovní růst."

"Mnoho se mluví o restituování a tak i my korunkou chceme prosit o restituování hloubky a pravdivosti víry."

Korunku pro sochu Panny Marie vyrobil kovář Petr Cach.
z prosincového farního zpravodaje:

Před lety by asi málokdo věřil, že se podaří ve farnosti tolika věcem dát novou tvář: komunitní farní centrum KFC Rafael, oprava fary, střech i fasád, Boží muka a úprava interiéru kostela jsou jen malým výčtem naší velké vděčnosti Božímu požehnání. S postupem prací dozrávala i myšlenka na korunovaci sochy naší olešnické Panny Marie. Korunovace by neměla být další položkou v možném výčtu odehrávajících se aktivit, ale duchovní obnovou, která v podobě prožití devíti prvních sobot přinese velké duchovní plody. Korunovace jako poděkování za velké požehnání i jako zápas o osobní svatost. Na Pannu Marii jsou církví vztažena slova z knihy Přísloví: „Diligentes me diligo“. „Těm, kteří mě milují, splácím láskou.“ (Přís 8, 17) Není tak těžké nechat vyrobit a pozlatit korunku, daleko těžší bude vybojovat zápas oněch prvních devíti sobot. Ne pro dokonalost, ale pro svatost!

Korunovaci je možné uchopit jako pouhé ozdobení mariánské sochy nebo jako možnost pro duchovní růst. Budování komunitního farního centra Rafael stmelovalo farnost společnou prací, korunovace má stmelenému společenství dát duchovní hloubku. Snad i podle odkazu Jana Pavla II. třetímu tisíciletí: „Duc in altum!“ „Zajeď na hlubinu!“.

Zbývá už jen upřesnit, jak a kdy začít ono rozšíření našeho společenství o hloubku lásky Mariina srdce. Pobožnost prvních sobot bychom zahájili v měsíci dubnu. Po devíti měsících v prosinci o slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvního hříchu bychom slavnostně sochu Panny Marie korunovali.


ohlasy v médiích:

Novou korunku pro sochu Panny Marie v Olešnici na Moravě požehná papež František (rozhlas.cz)
Olešnice: korunce sochy Panny Marie požehná papež (blanensky.denik.cz)
Pápež František požehná korunku pre sochu Panny Márie v Olešnici (krestanskyportal.sk)

Papež František oslovil biskupy a poutníky České republiky (radiovaticana.cz)
Papež František požehnal korunku pro sochu Panny Marie v Olešnici (biskupstvi.cz)
Korunka sochy olešnické Panny Marie dostala požehnání od papeže (blanenskydenik.cz)
Papež požehnal korunku pro sochu olešnické Panny Marie (boskovicko.cz)