Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

články

110 let od narození P.Leopolda Benáčka

14. listopadu 1901 se narodil Leopold Benáček. Kněz, který ve druhé čtvrtině 20. století významně ovlivnil i dnešní podobu olešnické farnosti. Na jeho život můžete vzpomenout s pomocí přiloženého krátkého životopisu.

Přílohy:
Download this file (leopold_benacek.pdf)leopold_benacek.pdf[ ]
 

Tábor online

Aktualizováno Sobota, 23 Červenec 2011 10:23 Celý článek...
 

Novéna o křtu během dnů devíti, čtyřiceti či jednoho

Na dny 2.-10. dubna byla vyhlášena novéna, která je součástí tříleté "duchovní obnovy" konané u příležitosti jubilea příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu (863-2013). Tématem prvního roku je křest. Máme jedinečnou příležitost prožít intenzivně postní dny s pomocí brožurky Novéna o křtu obsahující návrh struktury každodenní modlitby a výběr čtení z Písma i různých autorů spolu s tematickými zamyšleními. Texty jsou zároveň přípravou na Velikonoce, jejichž ústřední součástí je "křestní bohoslužba", během které obnovujeme své křestní sliby.

Mnozí se novénu modlíte během celé postní doby, nebo využijete devíti intenzivních dnů. Doporučuje se také použít bohatství textů při společné modlitbě v menším společenství. Využijme toho na Velký pátek, během kterého budeme procházet křížovou cestou po hranicích olešnické farnosti. Forma závisí na nás, kteří se celé nebo části této dlouhé křížové cesty zúčastníme. Nejjednodušší by bylo texty pouze číst. Třeba i za pohybu. Pokud se rozhodneme pro Novénu o křtu, bylo by dobré rozdělit si obsah brožurky dopředu, aby si každý mohl připravit "svůj" kousek (řekněme "jeden den", tedy čtyři čtení a úvahy) a případně tento nějakým vlastním způsobem připravit a přednést. Prosím, kdo plánujete jít, napište do komentářů, ať pomalu dáme podobu letošnímu velkopátečnímu putování kajinou. Zkusím začít...

Přílohy:
Download this file (novena_o_krtu.pdf)Novéna o křtu[PDF]
 

Kdy vyrazit na velkou křížovou cestu?

I letos se chystá neobvyklé putování, při kterém chceme rozjímat o utrpení Páně... Prosíme, odpovězte na anketní otázku v článku. Upozorňujeme, že pod anketní otázkou a obrázky z minulé křížové cesty po hranicích farnosti najdete interaktivní mapu, která ukazuje pozici jednotlivých zastavení a přibližný návrh trasy křížové cesty. V mapě se lze posouvat a zoomovat pomocí myši či ovládacích prvků.

Celý článek...
 

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011

Kromě obecného pojednání o významu a skutečném obsahu pojmu křest coby "ponoření do Krista, vkristění, připojení ke Kristu" najdeme v listu i několik konkrétních nápadů pro postní dobu, které citujeme:

Milí přátelé, co udělat pro to, abychom o velikonoční vigilii byli s plným vědomím schop­ni obnovit své křestní vyznání? Možná začít tím, že najdeme svou křestní svíci a každý den ji za­pálíme, abychom se u ní pomodlili. Jistě nám přiblíží Krista. V modlitbě můžeme také ob­jevit její duchovní symboliku, aby se nám stala blízká. A věřím, že když si ji potom přinesete na velikonoční vigilii do kostela, bude jiná. A tím nemám na mysli fakt, že bude kratší. – Kdo křestní svíci nenajde, ať si pořídí jinou.

A co byste řekli nápadu dát si do bytu kropenku, aby nám tak jako v kostele připomínala náš křest? A vždycky, když se budeme svěcenou vodou žehnat, říct třeba: Já, Petr, jsem byl po­křtěný ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

A vy, rodiče a prarodiče, víte, kde jsou uloženy křestní roušky vašich dětí nebo vnoučat? Co kdybyste jim pomohli přiblížit jejich význam?

A ještě jeden námět: Proč se nevypravit na pouť do kostela svého křtu?

Další možnosti aktivního a hlubšího prožití postní doby a Ve­likonoc nechávám na Vás. Může vám také poradit váš duchovní správce, řadu námětů je možno najít na internetu.

Přesto chci ještě zmínit jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou. Je to pozvání pro vás všechny. Přijďte prosím prožít Velikonoce do kostela. Tím myslím prožít obřady Zele­ného čtvrtku, Velkého pátku a velikonoční vigilie, které tvoří jeden celek, jednu bohoslužbu. To není příprava na Velikonoce, ale všechno je to součástí jediného velkého svátku Veliko­noc. Pozvěte k jejich oslavě také své děti jakkoliv staré, pozvěte ty, jimž jste za kmotry, pozvěte své známé, své sousedy, kteří jsou jen pokřtěni a znají pouze půlnoční bohoslužbu o Vánocích. A vy, děti, malé i velké, pozvěte své kmotry k účasti na velikonočním třídení a celý půst se za ně modlete. A modlete se i za všechny, které ke společnému prožití Veliko­noc oslovíte.

Text je přípravou k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Celé znění pastýřského listu nesoucího titul Křest je velký Boží dar najdete v příloze.

 


Strana 2 z 3