SETKÁNÍ V KATOLICKÉM DOMĚ

Zde pan farář přednesl několik myšlenek, aby bylo jasné jak byly majetkoprávní vztahy v církvi ( a mezi státem a církví ) uspořádány dříve, a jak jsou uspořádány dnes.

V den setkání příliš mnoho ohlasů nebylo. Ale časem se ukázalo, že mnoho zúčastněných bylo překvapeno tím co slyšeli, především skutečností jak je tomu s vlastnictvím majetku církve v současné době. Bude tedy dobré zevrubně informovat každého věřícího, aby měl jasno v tom, jak tomu s církevním majetkem ve skutečnosti je a uměl rozlišit tento stav od informací, které tento stav překrucují nebo ignorují.

Informace naleznete v rubrice:

Farní časopis - pravidelné rubriky - církevní majetek

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ