PLÁNOVÁNÍ OPRAV V NAŠÍ FARNOSTI

Mluvíme-li o plánování oprav a úprav ve farnosti máme na mysli dvě oblasti činnosti :

KOSTEL A FARU S HOSPODÁŘSKÝMI BUDOVAMI A ZAHRADOU

(nemluvím teď o Katolické domu a jeho vztahu k farnosti; o pozemcích a lesích, které na základě již výše zmíněných vzniklých majetkoprávních vztahů stát buď sám spravuje nebo převedl do vlastnictví obcí, firem, jednotlivců nebo jim je pronajímá; nemluvím o vztahu farnosti a Orla; o tom dnes mluvit nebudeme).

Co je potřeba: (KOSTEL)

 1. oprava věže
 2. oprava celého vnějšího pláště kostela
 3. oprava (popř. výměna) oken a dveří zvenku
 4. oprava schodů na cestě bočnímu vchodu kostela
 5. dokončení opravy omítek uvnitř v presbytáři kostela
 6. dokončení liturgické úpravy presbytáře (fixní obětní stůl a zasazení ostatků svatých do něj, ambona, sedes, svatostánek)
 7. Pultíky na časopisy, noviny, knihy a další tiskoviny

Tomu všemu bude muset předcházet statický průzkum podloží kostela a celkové zvážení stavu kostela po této stránce.

Co je potřeba: (FARA)

Zásadní zpracování rozvržení obydlení a využívání fary, tak aby odpoví dalo dnešním potřebám farnosti (základní představa - byt faráře, společenský víceúčelový sál, pokoj pro hosty).

 1. oprava (popř. výměna) střechy
 2. oprava (popř. výměna) oken
 3. výměna dřevěných podlah
 4. upravení některé z místností v přízemí fary na farní dílnu
 5. úprava farního dvora a hospodářských budov pro jiné účely, např. klubovny, pohostinské pokoje
 6. úprava sociálních zařízení, především kvůli šetření vody

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ