POSTUP PRACÍ PŘI ÚPRAVĚ FARY

Nejprve srdečný dík všem, kteří se prací na faře zúčastnili. Co se udělalo?

Je uklizeno na půdě a ve všech ostatních místnostech na faře. V prvním poschodí byly vytrhány staré podlahy ve čtyřech místnostech; chodba byla nově vydlážděna, do ostatních místností položeny betonové desky, které budou sloužit jako podklad pro nové dřevěné podlahy. Vznikne tak pokoj pro hosty, víceúčelový sál pro pastorační potřeby, dvoupokojový byt pro pana faráře. Práce na podlahách by měly být dokončeny do 3 týdnů; čekáme na dostatečné vyschnutí betonových desek.

Sál bude postupně vybaven nábytkem a pomůckami potřebnými pro naplnění jeho nového účelu a bude sloužit farnosti za přesně stanovených podmínek.

Dále bylo dokončeno technické vybavení archivu. Byla nově natřena všechna okna na faře.

Mnohé jistě zajímá, kolik to naši farnost bude stát. Něco už řekl pan farář během ohlášek - získali jsme dary zatím celkem od tří dárců v celkové výši kolem 70.000,- Kč. Jestliže k tomu připočítáme sbírku z měsíce srpna (32.000,- Kč), zůstává doplatit řádově 30.000,- Kč. Přesné vyúčtování bude k dispozici na konci kalendářního roku. Avšak už nyní bychom chtěli všem dárcům vyslovit upřímné "Pánbůhzaplať". Stejný dík patří i všem, kteří bezplatně přispěli svým časem, svou odbornou prací, svou radou.

Ještě krátká poznámka

Mnozí se ptají co bude s presbytářem v kostele, proč se už neomítá? Důvod je velmi prostý. Měřením se zjistilo, že vlhkost ve stěnách je ještě vyšší než před rokem. Nyní tedy zvažujeme jak postupovat dál a především, jak zkoordinovat plánované práce na opravě kostela s touto věcí.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ