PLÁNOVANÁ OPRAVA VĚŽE KOSTELA

Dne 17.9. 2003 se uskutečnilo na faře výběrové řízení zaměřené na zhotovení nové střešní konstrukce věže kostela a jejího oplechování. Na základě předem stanovených kriterií byla vybrána firma BÁČA, Polička s.r.o.

Následně byla dne 18.9. 2003 uzavřena Smlouva o dílo. Cena díla je stanovena dohodou a činí dle doložených výpočtů 1.170.727,-Kč ( včetně DPH).

Z výše uvedeného vyplývá, že nyní je o opravě střechy věže rozhodnuto s definitivní platností. Příští rok naši farnost čeká veliká investice a také - jak doufáme - veliká radost ze zkrášlené podoby našeho farního chrámu.

Nyní před členy EFR stojí nemalý úkol - pokusit se získat další finanční prostředky. Z minulého farního zpravodaje lehce zjistíte, že do celkové sumy, kterou budeme potřebovat, chybí řádově 800.000,- Kč. Příslib finanční podpory máme z několika míst, ale dokud nebude známa jejich výše, nebudeme další údaje zveřejňovat. Další alternativou jak opravu zaplatit je možnost získat půjčku a postupně peníze vracet podle předem sjednaného splátkového kalendáře. I zde už byly učiněny první kroky.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ