OPRAVY KOSTELA - VĚŽ ČÁST PRVNÍ

Na tomto místě bychom vás rádi informovali o tom, co zřejmě nejvíce hýbe naší pozorností a to o aktuálním stavu finančního zajištění probíhající rekonstrukce věže kostela.

Nejprve stručná rekapitulace. Práce započaly ve středu velikonočního oktávu tj. 14.4. 2004 a to stavbou lešení. Ve vysokém tempu byla rozebrána střecha kostela a všichni mohli na vlastní oči uvidět v jakém stavu dřevěná konstrukce byla. Také byla nalezena pamětní listina o jejímž obsahu byli informováni nejen olešničtí občané, ale celé boskovicko díky článku v regionálních novinách.

Jednotlivé části, z nichž se dřevěná konstrukce skládala, byly rozebrány a odvezeny do Poličky kde byly vyrobeny jejich přesné kopie. Poslední týden v květnu začaly práce na rekonstrukci omítky kostela. Omítka byla otlučena až na zdivo, takže jsme mohli uvidět původní část věže postavenou z kamene i část přistavenou později z cihel. Ihned po otlučení nastoupili zedníci a postupně rekonstruují celou omítku.

Na rekonstrukci střechy věže pracuje firma Báča z Poličky, zednické práce zajišťuje firma Miroslav Plíhal z Hodonína.

Jak bylo již zmíněno v úvodníku zpravodaje červen 2004, pustili jsme se do díla, které nás mnohonásobně přesahuje, v čase i v běžném způsobu uvažování. Víme, že naše snaha nás přežije a bude svědčit i příštím generacím o naší víře v Boha a také o naší úctě k práci našich předků. Je velkou ctí, že se tohoto díla smíme zúčastnit právě my. Jsme přesvědčeni, že Bůh dá dokončit, co jsme s jeho pomocí byli ochotni započít.

Náš dík patří také všem větším i menším dárcům, kterým není lhostejná budoucnost farního chrámu sv. Vavřince, i když nejsou členy Katolické církve.

A nyní k aktuálnímu stavu financí. Rozpočet rekonstrukce střechy věže činí 1.077.000 Kč. Doposud jsme zaplatili 531.863,- Kč. Firmě Báča zbývá doplatit 617. 898,- Kč. Připočítat musíme nová dubová okna se "sklíčky" - cena je odhadnuta na 70.000,- Kč. Oprava křížku s makovicí a jejich pozlacení bude stát řádově 35.000,-Kč.

Předběžný rozpočet rekonstrukce fasády včetně malby činí 218.000,- Kč. K tomu je třeba připočítat rozpočet na opravu ciferníků, odhadovaný na 27.000,- Kč, půjčení lešenářského výtahu, které počítáme na 20.000,- Kč, oplechování ozdobných říms na fasádě - odhad činí 5.000,- Kč a hromosvod, jehož cenu neznáme, ale počítáme předběžně se 40.000,- Kč.

Sečteme-li všechny ještě plánované výdaje, dojdeme k sumě 1.035.000,- Kč, kterou ještě zbývá doplatit. Odkud vezmeme další peníze?

Celkově máme 722.000,- Kč.

Do potřebné sumy zbývá ještě 313.000,- Kč. Kolik času budeme potřebovat, abychom je získali a jestli je tato suma konečná, ukáže čas. Před námi je ještě 5 sbírek určených na opravu věže, uvidíme kolik jsme ušetřili v zimním období na plynu a jak vytrvalá bude velkodušnost dárců.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ