OPRAVY KOSTELA - INFORMACE V MÍSTNÍM TISKU

O l e š n i c e (jap) - Celých stodvaadvacet let ležel v chrámové věži kostela svatého Vavřince v Olešnici malý zapečetěný balíček a čekal na své otevření. Právě minulý týden, kdy pracovníci stavební firmy sundali kříž z vrcholku věže, kterou kompletně přestavují, nalezli pod ním tento pozdrav z minulosti. "Je to úžasná záležitost, protože v roce 1882, stejně jako letos, se opravovala kostelní věž a my teď o tom máme přímé svědectví," neskrýval své nadšení z nálezu olešnický starosta Zdeněk Peša.

Balíček opatřený červenou pečetí totiž kromě několika zlatých, kterými se tehdy za Rakouska-Uherska platilo, ukrýval rukopis, který má nesmírnou hodnotu nejen pro farníky olešnické římsko-katolické farnosti, ale i pro všechny obyvatele města. V "památní listině" se píše o tom, že již v roce 1875 byl obnoven celý vnitřek chrámu. Jenom přestavba oltáře tehdy přišla na 2800 zlatých. Tyto peníze shromáždili olešničtí farníci a jednu třetinu věnoval baron z Honrichsů, velkostatkář na Kunštátě. Oprava věže za 2500 zlatých pak podle autentického záznamu proběhla v roce 1882 a "na žádost zdejšího duchovního správce důstojného Pána pana faráře Ondřeje Haase darovala Její Veličenství ovdovělá císařovna Marie Anna, sídlící v Praze, 100 zlatých, za kteréž nový kříž i s bání zbůdován byl. Slavné obecní zastupitelství nechalo při této příležitosti nové hodiny pro tuto věž nákladem přes 600 zlatých zhotoviti." Svěcení kříže se tenkrát odehrálo 21. srpna 1882 a této slavnosti se zúčastnil "i sám vysoce urozený pan baron C. z Honrichsů, c.k. klíčník, velkostatkář na Kunštátě a patron tohoto chrámu Páně."

Svědectví je opatřeno třemi pečeťmi a podpisy barona z Honrichsů, členů tehdejšího obecního zastupitelstva, kostelního výboru a hasičského sboru.

O nálezu v kostelní věži se lidé v Olešnici dovědí v květnovém zpravodaji města a už nyní je jisté, že do věže uloží své poselství dalším generacím. "Určitě dojde i na oslavu, na kterou pozveme krajského hejtmana. Zatím nevíme, kdy by se to mělo uskutečnit. Počítáme, že pokud všechno dobře půjde, věž by měla být hotová na přelomu června a července. Ideální příležitostí by mohl být svátek svatého Vavřince na počátku srpna," plánuje olešnický farář Roman Strossa.

Ke kompletní přestavbě věže kostela svatého Vavřince přistoupila římskokatolická farnost poté, co se zjistilo, že dřevomorka poničila věžní trámy. Na opravu věže kromě kraje přispěje ze svého rozpočtu i město Olešnice. Originál listiny i s mincemi zůstane zřejmě uložen na olešnické faře.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ