OPRAVY KOSTELA - VĚŽ ČÁST DRUHÁ

Všichni jsme mohli pozorovat během měsíců května, června a července jak přímo před našima očima vyrůstá nahoře, na vrcholu zděné stavby nová dřevěná konstrukce střechy kostela. Kdo si dal tu práci a vyklusal po schodech nebo po lešení až k ní, mohl obdivovat nejen práci tesařů, ale také um našich předků, kteří dokázali postavit tak složitou funkční konstrukci.

Nezapomenutelné chvilky prožili ministranti, když právě zde, nad hlavami těch kdož procházeli náměstím, prožili začátek jedné ze svých schůzek a usazeni na všelijak propletených trámech nosné konstrukce odříkávali své "Zdrávasy", jimiž svá setkání vždy začínají.

Stejně nezapomenutelné byly dny, během kterých déšť a prudký vichr napadaly lešení kolem kostela a ohradu kolem staveniště. Chvílemi se otevřená věž stávala mohutným komínem, kterým proudil vzduch ve velkých nárazech a odnášel vše co nebylo dost pevně upevněno. To byly krušné chvíle. Zde budiž ještě jednou vyjádřen velký dík všem, kteří po celou dobu doprovázeli opravu věže svou modlitbou a účastí na středečních mších ke cti svatého Josefa, kterého jsme prosili o ochranu a pomoc.

Krásným okamžikem byla instalace nově pozlaceného křížku a makovice, která se konala v neděli 18. července. Neúspěchem skončila naše snaha dokončit opravu do olešnické poutě. Bylo to způsobeno tím, že na některých místech nevysychala omítka tak rychle jak bychom potřebovali. A tak byla provedena malba nové omítky až během druhé poloviny měsíce srpna. Hned poté, v posledním týdnu letních prázdnin bylo demontováno lešení a krása opravené věže se zaskvěla ve své plné kráse.

A nyní k aktuálnímu stavu financí.

Firmě Báča jsme zaplatili dalších 230.627,- Kč. Zbývá doplatit ještě doplatit 409.670,- Kč z původního rozpočtu a 211.123,- Kč za vícepráce. O některých jsme se zmínili již v posledním zpravodaji. Nyní budou upřesněny, jsou to : rekonstrukce veškerých říms a parapetů na věži, dokoupení měděných plechů, pronájem výtahu, rekonstrukce oken ve věžní lucerně včetně zasklení a barevných "sklíček", montáž protipožární desky, demontáž a montáž hromosvodu.

Dále jsme zaplatili

Velkou úsporu nám přinesl dar materiálu na nový hromosvod a nižší cena za pozlacení kříže s makovicí. Na druhé straně se výdaje navýšily za dodatečné práce účtované firmou Báča a o 17.933,- Kč překročily předběžný rozpočet za novou fasádu a malbu kostela. Celkové navýšení činí 229.056,- Kč.

Nyní vám předkládáme orientační shrnutí výdajů a příjmů:

Celkem jsme zaplatili 1.048.000,- Kč.

Tuto sumu jsme zaplatiliCelkem - i s předpokládanými příjmy - máme k dispozici 527.000,- Kč. Doplatit zbývá 751.000,- Kč. Z toho vyplývá, že v této chvíli nám chybí 224.000,- Kč. Předpokládáme, že do konce kalendářního roku na sbírkách ještě získáme 100.000,- Kč; naplní-li se náš předpoklad, pak do nového roku půjdeme s dluhem 124.000,- Kč.

Z uvedených čísel dále vyplývá, že celková suma vynaložená na opravu věže dosáhne výše 1.799.000,- Kč. Z toho farnost zaplatí ze svého 1.129.000,- Kč.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ