PLÁN DALŠÍCH OPRAV

Byli bychom rádi, kdyby se v letošním roce podařilo opravit fasádu kostela a provést nezbytná sanační opatření. Na patřičná místa (JMK, MK ČR) byly odeslány žádosti o dotace. Ze zdrojů JMK bychom dle možností mohli získat až 200 000,- Kč a od MK ČR až 900 000,- Kč.

Ve spolupráci s městem se rovněž jeví jako reálné odvodnění severní strany kostela.Samozřejmě přitom musíme počítat i s penězi z vlastních zdrojů. Vidíme jako možnosti úspor nákladů aktivity farníků např. možnost bezplatného zapůjčení lešení.Jaká bude skutečná výše nákladů, ukáže až výběrové řízení na dodavatele stavby. V nejbližší době nás čeká správní řízení k této věci, tedy vyřízení potřebných formalit. Doufáme, že nás opět podpoříte svým pochopením a vstřícností.

Zůstávejme tedy spojeni v modlitbě, hledejme nejprve Boží království a všechno ostatní nám jistě bude přidáno. Věříme, že Bůh k nám bude i nadále štědrý, takže s Jeho pomocí zvládneme i tuto etapu oprav a obtíže s tím spojené.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ