REKAPITULACI OPRAV VĚŽE

Na přání některých farníků jsme se rozhodli zpracovat stručnou rekapitulaci oprav věže a plán dalších oprav kostela do budoucna.

V roce 2002 farnost v rámci opravy věže proinvestovala 201 499, 50 Kč.
Jednalo se o pořízení projektové dokumentace a nákup části materiálu, zejména měděného plechu.

Tyto náklady byly pokryty jednak dotací od Jihomoravského kraje (dále JMK), která činila 100 000,- Kč a vlastními penězi získanými ze sbírek v hodnotě 101 000,- Kč.

V roce 2003 činily náklady na opravu věže 220 795,- Kč, jednalo se o zaplacení přípravných prací zhotoviteli stavby. Tyto náklady kryla z části opět dotace 100 000,- Kč z prostředků JMK. Částkou 120 000,- Kč se podílelo Ministerstvo kultury České republiky (dále MK ČR).

V roce 2004 nás stála oprava věže celkem 1 454 725,- Kč. Z toho 1 162 488,50 Kč představovala střecha, 235 933,- Kč fasáda a 56 300,50 Kč ostatní náklady. Z této částky bylo 450 000,- Kč uhrazeno z dotací. JMK poskytl 200 000,- Kč, MK ČR poskytlo 100 000,- Kč a 150 000,- Kč poskytlo ze svého rozpočtu Město Olešnice.

Významnou měrou, a to částkou 1 004 725,- Kč se farnost podílela vlastními zdroji. Z této sumy 115 000,- Kč představovala úspora na topení (vzpomeňte si na topení koksem), 300 000,- Kč za prodej pozemku a 589 725,- Kč z účelových sbírek, darů fyzických a právnických osob a půjček od farníků. Z těchto půjček nám v současnosti zbývá splatit "pouhých" 30 000,- Kč.

Nezbývá tedy než děkovat našemu dobrému Bohu za požehnání našemu dílu. Stejně tak je třeba poděkovat za všestrannou pomoc farníkům, kteří odvedli kus tvrdé práce a ušetřili značnou míru prostředků. A také těm z vás, kdo jste se za zdar stavby modlili. Všem Vám upřímný dík.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ