OPRAVY KOSTELA - ZPRÁVA V MÍSTNÍM TISKU

O l e š n i c e Na původní zdivo, které pochází z konce 14. století, narazili dělníci při obnově fasády kostela svatého Vavřince v Olešnici. Farnost společně s městem plánuje, že nechá část zdi neomítnutou. Ukáže tak veřejnosti a zejména návštěvníkům města, jak se dříve budovaly středověké stavby. Rozhodující slovo budou mít až památkáři, kteří musí celý záměr schválit. stavění lešení kolem olešnického kostela

"Úmysl je nechat část zdi neomítnutou. Uvidíme, co nám na to řeknou památkáři," potvrdil olešnický farář Roman Strossa. Podle něj v této chvíli dochází k osekávání omítek a dělníci už stavějí lešení.

"Původní chrám lehl v minulosti popelem. Věž nového kostela byla ale postavena na místě původním. Zdivo pochází z konce čtrnáctého století. Je tak staré jako například hrad Pernštejn, což je docela unikátní," uvedl olešnický starosta Zdeněk Peša.

V loňském roce dostal kostel novou střechu včetně fasády. Letos dojde k rekonstrukci vnější části chrámové lodi. Farnosti se podařilo na opravu získat státní dotaci devět set tisíc korun. Částka na rekonstrukci však bude asi dvojnásobná. Jedním z hlavních důvodů oprav je odstranění vlhkosti ze zdiva. Město proto v nejbližším okolí kostela opraví kanalizaci, která bude odvádět veškeré dešťové vody od stavby. Městskou kasu tato investic příjde asi na tři sta tisíc korun.

Zásah stavebníků potřebuje také olešnický evangelický kostel. Má sice vyměněnou střechu a nové fasády chrámové lodi. O poznání hůře je na tom však věž, která nemá omítky a jejíž střecha je zničená červotočem a navíc i ztrouchnivělá. "Sanační práce ji před čtyřmi lety zpevnily, takže bezprostřední zřícení věže nehrozí," dodal starosta.

Radim Hruška, Rovnost 15. 6. 2005

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ