MALÉ OHLÉDNUTÍ

Znovu využíváme možnosti prostřednictvím této Společné cesty informovat vás čtenáře o průběhu oprav našeho kostela. Možná by bylo vhodnější, aby to udělal někdo jaksi povolanější. Někdo, kdo je takříkajíc v první linii, kdo se prací aktivně zúčastňuje. Jistě víte o někom takovém, na koho byste se mohli obrátit, a víme, že postup díla sami se zájmem sledujete. Přijměte tedy, prosím, tuto informaci jako vnímání věci z pohledu Ekonomické farní rady. Je skutečně pozoruhodné, jak nám náš dobrý Bůh v tomto díle žehná.

Samozřejmě, že se vyskytují drobné komplikace, ale opravy se již viditelně blíží k závěru. Průběh léta, který se možná většině z nás, řečeno slovy klasika, zdál poněkud nešťastným, byl velmi šťastným pro provádění omítek. Ty nebyly při zrání zatěžovány nadměrným žárem a vlhčí vzduch jim, věříme, byl ku prospěchu. Slunečné dny začátku září je zase patřičně vysušily, aby na ně mohly být naneseny fasádní nátěry. A tak by se možná dalo pokračovat.

Veškeré práce na opravách fasád, včetně jejich potřebného otlučení, vyspravení, úprav podkladů a provedení sanačních omítek na spodních částech pláště kostela, jsou hotovy a v současné době probíhá provádění nátěrů. Hotová jsou samozřejmě již také opatření pro statické zajištění poruch pláště a opravy ozdobných prvků. Veškeré neplánované problémy, které se ostatně vyskytují při každé stavbě, byly vždy všemi zainteresovanými stranami řešeny s ohledem na kvalitu celého díla.

Potěšitelný je rovněž fakt, že se mezi námi našli ti, kteří byli ochotni konkrétně fyzicky při práci pomoci. Jim patří za nás všechny upřímný dík. Nejen, že nezištně odvedli práci ocenitelnou finančně, ale zejména dali opravám "duši farnosti". Pracovali dobře a zodpovědně jako na svém.

V současné době už není možné provádět tak rozsáhlou opravu svépomocí. Možná se dokonce na první pohled může zdát, že laik při takové práci jen překáží. Opak je pravdou a je pro nás velkou radostí, že nasazením jednotlivců byla naše farnost znovu svědectvím světu o naší lásce k Bohu a o zodpovědnosti za věci veřejné. To už se totiž v naší společnosti moc nenosí. Samozřejmě, že všichni nemohou a někteří ani nechtějí pomáhat. Tak to ale vždy více či méně bylo, je a asi i bude.

A na závěr ještě pár čísel. Z 900 000,- Kč obdržené dotace zbývá na fakturách uhradit 147 820,- Kč. K 31.7. byly vzniklé vícepráce ohodnoceny na 62 450,- Kč a méně práce, tedy pomoc farníků, na 47 550,- Kč. To znamená, že prací vás, kteří jste se na opravě podíleli, je navýšení oproti původnímu rozpočtu v současnosti pouze 14 900,- Kč. Pozor, čísla ještě nejsou konečná.

Práce budou pokračovat opravou otvorových prvků, tzn. oken a dveří a provedením větracího systému při severní straně kostela financovaného z prostředků města Olešnice. Věříme, že opravy kostela brzy s vydatnou Boží pomocí skončí a že se společně budeme těšit z toho, že náš dům Boží bude ještě důstojnějším a krásnějším místem setkávání lidí s Bohem a že významných způsobem zkrášlí celé Olešnické náměstí.

Členové Ekonomické farní rady

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ