KŘÍŽ U PODHRÁZECKÉHO MLÝNA

Rozměry podstavce 170×75×30 cm, kříž ke vysoký 1,1 m, korpus 50 cm. Celek je vyroben z bílého mramoru a nese nápis: „Poutníče postůj zde a pomodli se za svůj národ, jemuž bylo letos znovu vystoupiti na kalvárii dějin za to, že křížem pohrdal a chtě vítěziti v jiném znamení než ve znamení tomto, v němž jedině vítězství naše a naše spása - postavila rodina Tocháčkova L. P. 1939“. Tento kříž byl slavnostně vysvěcen 20. srpna 1939 páterem Emanuelem Tocháčkem, rodákem z Podhrázeckého mlýna a synem manželů Emanuela a Josefy Tocháčkových, kteří nechali kříž vyrobiti. Ze Křtěnova pocházel Emanuel Tocháček nar. 8. prosince 1889, vysvěcen na kněze 5. července 1914, též světoznámý včelař zemřel 16. ledna 1973, pohřben na letovickém hřbitově.