MISIJNÍ KŘÍŽ U KOSTELA

Důležitou událostí pro náboženský život farnosti byla sv. misie, konaná ve dnech 5. - 13. března 1938. 4 Misii konali konali kněží - redenptonistné z Brna. P. Jaroslav kalous, P. Václav Novák a P. Jan Pinc. Neděle 13. března: 14:30 hod se uskutečnil průvod s misionárním křížem (1300 lidí). Misie měla krásný průběh. Misionární kříž byl zhotoven z modřínového dřeva a klekátko zhotovil stolař Metoděj Horáček.