USNESENÍ LIDOVÝCH SOUDŮ

V některých případech došlo k převodům majetkových práv z církve na stát individuálními usneseními lidových soudů, a to v letech 1951 - 1960. Vzhledem k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí soudů nelze tyto nemovitosti žádat zpět.

zdroje, prameny:

Jiří Rajmund Tretera: Církevní právo, JK Praha 1993; Kodex kanonického práva, Zvon 1994; Jiří Rajmund Tretera: Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakl. 2002

zpracovala Jana Němečková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ