MAJETEK V LOKACI PRAŽSKÉHO HRADU

ODNĚTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM V CHRÁNĚNÉ OBLASTI PRAŽSKÉHO HRADU POSTUPEM PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 55/1954 SB. A VYHLÁŠKY ÚSTŘEDNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU HL. M. PRAHY ZE DNE 3. SRPNA 1955

Církevní objekty na Pražském hradě byly vyvlastněny jinou formou než zákonem a tedy neplatně. Obnovení vlastnických práv církve je předmětem soudního řízení, které dosud neskončilo.

zdroje, prameny:

Jiří Rajmund Tretera: Církevní právo, JK Praha 1993; Kodex kanonického práva, Zvon 1994; Jiří Rajmund Tretera: Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakl. 2002

zpracovala Jana Němečková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ