SMLOUVY O PŘEVODECH VLASTNICTVÍ K NEMOVITOSTEM

Církevní představitelé byli pod hrubým nátlakem nuceni podepisovat smlouvy o převodu vlastnictví na jiné organizace (státní, Náboženskou matici). Uzavírání těchto smluv bývalo buďto vynucené nebo nařízené a bylo doprovázeno nepřiměřeně nízkým finančním vyrovnáním. Tyto smlouvy by měly být anulovány.

zdroje, prameny:

Jiří Rajmund Tretera: Církevní právo, JK Praha 1993; Kodex kanonického práva, Zvon 1994; Jiří Rajmund Tretera: Stát a církve v České republice, Karmelitánské nakl. 2002

zpracovala Jana Němečková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ