SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
[klikněte pro zvětšeni]
1. Slavnostní bohoslužbu jsme slavili na prostranství před kostelem
640 X 479
152 KB
[klikněte pro zvětšeni]
2. Farníci vzorně připravili nejen pódium...
640 X 479
169 KB
[klikněte pro zvětšeni]
3. ...takže všichni dobře viděli i slyšeli
640 X 479
177 KB
[klikněte pro zvětšeni]
4. Homilie pod žhavým sluncem
640 X 479
154 KB
[klikněte pro zvětšeni]
5. Pozorně, bez pohnutí naslouchal z koňského sedla sv. Václav
640 X 479
148 KB
[klikněte pro zvětšeni]
6. "Osvícení" ministranti
640 X 479
144 KB
[klikněte pro zvětšeni]
7.
640 X 479
154 KB
[klikněte pro zvětšeni]
8. Družičky přinášejí obětní dary
640 X 479
197 KB
[klikněte pro zvětšeni]
9. Lidé se sešli, ptáčci se slétli,...
516 X 472
65 KB
[klikněte pro zvětšeni]
10. Bohoslužba oběti
640 X 479
122 KB
[klikněte pro zvětšeni]
11. Vzorně připravené družičky
640 X 479
116 KB
[klikněte pro zvětšeni]
12. Beránku Boží, ty snímáš všechny hříchy - tedy i ten můj...
640 X 479
171 KB
[klikněte pro zvětšeni]
13. ...díky, díky ti za to, díky!
640 X 479
135 KB
[klikněte pro zvětšeni]
14. U prvního oltáře prosíme za biskupy, kněze a zasvěcené osoby
640 X 479
181 KB
[klikněte pro zvětšeni]
15. Pane, prosíme, smiluj se nad námi, dej nám své požehnání!
640 X 479
166 KB
[klikněte pro zvětšeni]
16. Na náměstí vycházíme v dlouhatááááánském průvodu
640 X 479
151 KB
[klikněte pro zvětšeni]
17. Ministranti
640 X 479
154 KB
[klikněte pro zvětšeni]
18. Kříž, hasiči z Olešnice i Křtěnova
640 X 479
171 KB
[klikněte pro zvětšeni]
19. Družičky
640 X 425
135 KB
[klikněte pro zvětšeni]
20. U druhého oltáře prosíme za křesťanské rodiny
640 X 425
141 KB
[klikněte pro zvětšeni]
21. Pane, přijď a uzdrav naši zem, farnost i rodiny
640 X 425
127 KB
[klikněte pro zvětšeni]
22. To se hned tak nevidí - (téměř) polovina náměstí...
640 X 425
102 KB
[klikněte pro zvětšeni]
23. ...plná katolíků!
640 X 425
106 KB
[klikněte pro zvětšeni]
24. Družičky se vzorně připravily, košíčky si naplnily
640 X 427
141 KB
[klikněte pro zvětšeni]
25. U třetího oltáře prosíme za veřejné záležitosti
640 X 425
112 KB
[klikněte pro zvětšeni]
26.
640 X 425
163 KB
[klikněte pro zvětšeni]
27. Bože přijď, vstup do našich sdcí!
640 X 425
103 KB
[klikněte pro zvětšeni]
28. Klopýtáme do chladného kostela
640 X 425
113 KB
[klikněte pro zvětšeni]
29. Děkujeme Bohu za všechna jeho dobrodiní
640 X 425
92 KB
[klikněte pro zvětšeni]
30. V Olešnici máme ale "vyfrntěné" družičky, co?
640 X 427
138 KB
[klikněte pro zvětšeni]
31. Malé, ale šikovné!
425 X 480
91 KB