Farní den

Farnímu dnu předcházel.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Farnímu dnu předcházel..
..sobotní akční večer. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..sobotní akční večer.
Společně kráčet.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Společně kráčet..
..ke společné akci. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..ke společné akci.
Nezáleží na tom.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Nezáleží na tom..
..jste-li obry.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..jste-li obry..
..nebo čarodějnicemi.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..nebo čarodějnicemi..
.. a máte zrovna navrch. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
.. a máte zrovna navrch.
Skutečně ne! - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Skutečně ne!
Důležité je táhnout za jeden provaz.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Důležité je táhnout za jeden provaz..
..všichni! - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..všichni!
A na cestě životem.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
A na cestě životem..
..společně překonávat překážky. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..společně překonávat překážky.
Budete jistě odměněni.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Budete jistě odměněni..
..třeba roztleskávačkami.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..třeba roztleskávačkami..
..než budou muset jít před samotným farním dnem spát. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..než budou muset jít před samotným farním dnem spát.
Nedělní setkání připravovalo.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Nedělní setkání připravovalo..
..mnoho rukou.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..mnoho rukou..
..z mnoha zdrojů.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..z mnoha zdrojů..
..mnoho dní předem. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..mnoho dní předem.
Nakonec jsme mohli začít ve 14 hodin i s P. Šlégrem.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Nakonec jsme mohli začít ve 14 hodin i s P. Šlégrem..
..mší svatou,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..mší svatou,..
..při které byli oficiálně jmenováni členové farní rady. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..při které byli oficiálně jmenováni členové farní rady.
Děti.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Děti..
..přinášely dary,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..přinášely dary,..
..které byly proměněny. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..které byly proměněny.
Kytarou a hraním na varhany doprovázeli manželé Lutkovi. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Kytarou a hraním na varhany doprovázeli manželé Lutkovi.
Po mši svaté jsme se odebrali do orlovny,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Po mši svaté jsme se odebrali do orlovny,..
..kde byla požehnán zrestaurovaný objekt č.p.162. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..kde byla požehnán zrestaurovaný objekt č.p.162.
To už z Mostu dorazil i P.Hurt. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
To už z Mostu dorazil i P.Hurt.
Z nebe zase dorazili andělé-patroni,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Z nebe zase dorazili andělé-patroni,..
..kteří neváhali a využili služeb k přikrášlení.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..kteří neváhali a využili služeb k přikrášlení..
..jejich veskrze duchovní podstaty. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..jejich veskrze duchovní podstaty.
Mezitím se pečovalo o švédské stoly,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Mezitím se pečovalo o švédské stoly,..
..aby si u lidí přišla na své i stránka tělesná. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..aby si u lidí přišla na své i stránka tělesná.
A už přicházejí návštěvníci,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
A už přicházejí návštěvníci,..
..už se zdvihá opona... - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..už se zdvihá opona...
..ke slovu přicházejí Vavřa s Mikešem. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..ke slovu přicházejí Vavřa s Mikešem.
A jáhen Kinc se svou meditací o zimě. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
A jáhen Kinc se svou meditací o zimě.
A manželé Lutkovi s hrou a zpěvem. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
A manželé Lutkovi s hrou a zpěvem.
Bavily se i pozvané celebrity. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Bavily se i pozvané celebrity.
Přišly i nezávážná však pracná témata,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Přišly i nezávážná však pracná témata,..
..tedy farní rozpočet. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..tedy farní rozpočet.
To děti se samozřejmě věnovaly důležitější.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
To děti se samozřejmě věnovaly důležitější..
..umělecké činnosti. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..umělecké činnosti.
Letos jsme si připomněli všechny ty, kteří se starají o
Letos jsme si připomněli všechny ty, kteří se starají o "běžný chod" farnosti:
pana varhaníka, - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
pana varhaníka,
pány kostelníky, - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
pány kostelníky,
Ženy starající se o výzdobu kostela. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Ženy starající se o výzdobu kostela.
Andělé se snížili k tomu, aby předvedli lidu, co se jí,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Andělé se snížili k tomu, aby předvedli lidu, co se jí,..
..jak se však ukázalo, nebylo třeba. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..jak se však ukázalo, nebylo třeba.
Jen děti více pečovaly o duši a lámaly si hlavy hlavolamy. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Jen děti více pečovaly o duši a lámaly si hlavy hlavolamy.
Proto mohli jako misijní klubko vystoupat na pódium.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Proto mohli jako misijní klubko vystoupat na pódium..
..a kromě sněžného dortu, jenž zamířil do Špindlerova Mlýna.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..a kromě sněžného dortu, jenž zamířil do Špindlerova Mlýna..
..předat na misie neuvěřitelnou částku, kterou se jim podařilo sesbírat. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..předat na misie neuvěřitelnou částku, kterou se jim podařilo sesbírat.
Po prezentaci misijního klubka a života farnosti znovu přispěli k dobré atmosféře manželé Lutkovi. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Po prezentaci misijního klubka a života farnosti znovu přispěli k dobré atmosféře manželé Lutkovi.
S prezentací života v severních Čechách vystoupil P. Josef Hurt. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
S prezentací života v severních Čechách vystoupil P. Josef Hurt.
Poté následovala volná zábava. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Poté následovala volná zábava.
Mezitím děti.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Mezitím děti..
..dospěly k vrcholu umělecké tvořivosti.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..dospěly k vrcholu umělecké tvořivosti..
..a mohli se v šatně se všemi těšit na Farní den 2008.  - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..a mohli se v šatně se všemi těšit na Farní den 2008.