První sv. přijímání

Letošního roku přistoupilo poprvé ke stolu Páně patnáct dětí. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Letošního roku přistoupilo poprvé ke stolu Páně patnáct dětí.
Do své slavné slunečné neděle vstoupily s úsměvem. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Do své slavné slunečné neděle vstoupily s úsměvem.
Seřadily se do průvodu.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Seřadily se do průvodu..
..a vyšly vstříc eucharistickému Kristu. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..a vyšly vstříc eucharistickému Kristu.
Vedle Božího slova přijaly onen den.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Vedle Božího slova přijaly onen den..
..radostnou zvěst i jiným - tajemným způsobem. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..radostnou zvěst i jiným - tajemným způsobem.
Rozžaly své svíce.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Rozžaly své svíce..
..a připravily se na připomínku oběti Krista.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..a připravily se na připomínku oběti Krista..
..společnou obnovou.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..společnou obnovou..
..křestních slibů. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..křestních slibů.
Přednesly prosby,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Přednesly prosby,..
..přinesly dary. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..přinesly dary.
Celý kostel napjatě očekává příští cesty prvokomunikantů. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Celý kostel napjatě očekává příští cesty prvokomunikantů.

"Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.."

"..Blahoslavení, kdo jsou pozvání k hostině Beránkově."

"Tělo Kristovo.."

"..Amen."
Na závěr děti květinou poděkovaly svým blízkým,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Na závěr děti květinou poděkovaly svým blízkým,..
..Panně Marii,.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..Panně Marii,..
..též panu farářovi.. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..též panu farářovi..
..a paní Novotné, která děti k přijetí svátosti připravovala. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
..a paní Novotné, která děti k přijetí svátosti připravovala.
Nechť je Kristus světlem jejich života. - [klikněte pro zvětšeni fotografie]
Nechť je Kristus světlem jejich života.