První sv. přijímání (15. z 22)


První sv. přijímání -

"..Blahoslavení, kdo jsou pozvání k hostině Beránkově."