Křest Dominiky Markéty (17.3.)


Jarní dílničky (10.3.)


Farní dětský karneval (11.2.)


Ples – fotokoutek (27.1.)


Ples (27.1.)


Adorační den (8.1.)


Tříkrálová sbírka v Olešnici (7.1.)


Tříkrálová sbírka v Kněževsi (6.1.)


Benefiční koncert (27.12.)


Slavnost narození Páně (25.12.)


Půlnoční mše svatá (24.12.)


Mše pro děti s vánoční hrou (24.12.)


Mše svatá před čtvrtou nedělí adventní (23.12.)


Mše svatá při svíčkách (22.12.)


Roráty (15.12.)


Svatý Mikuláš (6.12.)


První neděle adventní (3.12.)


Biřmování v Rovečném (28.10.)


Misijní neděle (22.10.)


Misijní vigilie (21.10.)


Žehnání zvířátek (4.10.)


Mše svatá se křtem dítěte (15.9.)


Setkání děvčat v Hoješíně (10.9.)


Mše svatá na poděkování za úrodu (10.9.)


Poutní mše svatá v Jobově Lhotě (8.9.)


Poutní mše svatá na Veselce (1.9.)


Tradiční pouťová pohádka v Kněževsi (13.8.)


Svatovavřinecká pouť (13.8.)


Poutní mše svatá v Kněževsi (22.7.)


Poutní mše svatá v Crhově (5.7.)


Poutní mše svatá ve Křtěnově (2.7.)


Slavnost Těla a Krve Páně (11.6.)


Poutní mše svatá ve Lhotě (4.6.)


Noc kostelů (2.6.)


Poutní mše svatá v Ústupě (28.5.)


První svaté přijímání (7.5.)


Žehnání polí (30.4.)


Mše svatá za hasiče (30.4.)


70 let od olešnického procesu (16.4.)


Zmrtvýchvstání Páně (9.4.)


Velikonoční vigilie (8.4.)


Hrkání v Kněževsi, Olešnici a ve Křtěnově (6.4.)


Velkopáteční obřady (7.4.)


Velkopáteční křížová cesta po hranicích farnosti (8.4.)


Mše svatá na památku Večeře Páně (6.4.)


Pesachová večeře (6.4.)


Květná neděle (2.4.)


Živé obrazy (26.3.)


Křížová cesta misijního klubka (24.3.)


Farní dětský karneval (19.2.)


Farní ples – fotokoutek (28.1.)


Farní ples (28.1.)


Adorační den (8.1.)


Tříkrálová sbírka v Kněževsi (7.1.)


Tříkrálová sbírka (7.1.)


Slavnost Narození Páně (25.12.)


Půlnoční mše svatá (24.12.)


Vánoční mše svatá pro děti (24.12.)


Betlémské světlo (24.12.)


Autorské čtení Martiny Dvořákové (21.12.)


Rorátní mše svatá (21.12.)


Nový Jeruzalém (14.12.)


Cesta vánočního stromu (10.12.)


Mše svatá na svátek sv. Mikuláše (6.12.)


Rorátní mše svatá (3.12.)


První adventní neděle (27.11.)


Dušičková pobožnost (7.11.)


Misijní neděle (23.10.)


Misijní vigilie (22.10.)


Biřmování (8.10.)


Mše sv. na poděkování za úrodu (18.9.)


Víkendové duchovní setkání děvčat v Hoješíně (4.9.)


Mše svatá s žehnáním aktovek (2.9.)


Mše svatá za P. Františka Kšicu (22.8.)


Pouťová pohádka (7.8.)


Svatovavřinecká pouť (7.8.)


Poutní mše svatá na Majdalence (24.7.)


Poutní mše svatá v Kněževsi (23.7.)


Pouť do Bystrého (17.7.)


Pouť v Crhově (5.7.)


Poutní mše svatá ve Křtěnově (25.6.)


Boží Tělo a 1. sv. přijímání v Rovečném (19.6.)


Slavnost Těla a krve Páně (19.6.)


Poutní mše svatá ve Lhotě (12.6.)


Mše svatá u Boží poklony nad Trpínem (30.5.)


První svaté přijímání (29.5.)


Poutní mše svatá u sv. Stanislava – Stanislávek (8.5.)


Žehnání polí (1.5.)


Mše svatá ke cti sv. Floriána (1.5.)


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (17.4.)


Velikonoční vigilie (16.4.)


Velkopáteční obřady (15.4.)


Velkopáteční křížová cesta po hranicích farnosti (15.4.)


Zelený čtvrtek (14.4.)


Křížová cesta “Živé obrazy” (10.4.)


Květná neděle (10.4.)


Pohřeb Mons. prof. Ladislava Tichého, Th.D. (5.3.)


Farní karneval (27.2.)


Tříkrálová sbírka v Kněževsi a Jobově Lhotě (9.1.)


Tříkrálová sbírka (9.1.)


Slavnost Narození Páně (25.12.)


Vánoční mše sv. pro děti a půlnoční (24.12.)


Betlémské světlo (24.12.)


Rorátní mše svatá (18.12.)


Nový Jeruzalém (15.12.)


Adventní koncert kněžské scholy (12.12.)


První neděle adventní (29.11.)


Dušičková pobožnost (7.11.)


Misijní neděle (17.10.)


Misijní vigilie (16.10.)


Dožínky (19.9.)


Žij naplno! Hoješín (5.9.)


Farní pouť (4.9.)


Žehnání školních aktovek (3.9.)


Svatovavřinecká pouť (8.8.)


Pouť v Kněževsi (18.7.)


Pouť v Crhově (5.7.)


U mariánské kapličky v Trpíně (18.6.)


První svaté přijímání (14.6.)


Slavnost Těla a Krve Páně (6.6.)


Pouť ve Lhotě (30.5.)


Noc kostelů (28.5.)


Žehnání polí (9.5.)


Poutní mše svatá u sv. Stanislava – Stanislávek (9.5.)


Mše svatá za hasiče ke cti sv. Floriána (2.5.)


Luštění šifry pátera Šímy (9.4.)


Zmrtvýchvstání Páně (4.4.)


Velikonoční vigilie (3.4.)


Velkopáteční obřady (2.4.)


Křížová cesta (2.4.)


Květná neděle (28.3.)


Naše zvony (26.3.)


Květný pátek (26.3.)


Slavnost sv. Josefa (19.3.)


Popeleční středa (17.2.)


Adorační den (8.1.)


Půlnoční mše svatá (24.12.)


Stědrovečerní mše pro rodiny s dětmi (24.12.)


Betlémské světlo (24.12.)


Roráty (19.12.)


Nový Jeruzalém (15.12.)


Domov sestry Elišky (12.12.)


Svatý Mikuláš (6.12.)


První neděle adventní (29.11.)


Výročí lidových misií (24.11.)


Žehnání hrobů (8.11.)


Poutní mše svatá na Veselce (5.9.)


Pomoc Školským sestrám v Hoješíně (28.8.)


Svatovavřinecká pouť (9.8.)


70 let P. Josefa Rychteckého (18.7.)


Poutní mše svatá v Prosetíně (12.7.)


Poutní mše svatá v Crhově (5.7.)


Poutní mše svatá ve Křtěnově (27.6.)


Mše svatá s poděkováním za školní rok (26.6.)


Dvacet pět let jáhenské služby (24.6.)


První svaté přijímání (21.6.)


Boží Tělo v Olešnici (14.6.)


Boží Tělo v Rovečném (14.6.)


Pouť ve Lhotě (7.6.)


Pouť v Ústupě (31.5.)


Seslání Ducha svatého (30.5.)


Žehnání polí (3.5.)


Velikonoce (9.-12.4.)

Popeleční středa (26.2.)

Farní karneval (23.2.)

Ekumenická bohoslužba (2.2.)

Farní ples (25.1.)

Tříkrálová sbírka v Kněževsi a Křtěnově (5.1.)

Tříkrálová sbírka v Olešnici (5.1.)

Slavnost Zjevení Páně (5.1.)

Boží hod vánoční (25.12.)

Štědrý den (24.12.)

Roznášení betlémského světla (24.12.)

Roráty (21.12.)

Vánoční setkání v chráněném bydlení (19.12.)

Přednáška o kardinálu Tomáškovi (15.12.)

Nový Jeruzalém (12.12.)

Mikulášské odpoledne (6.12.)

První neděle adventní (1.12.)

Dušičková pobožnost na hřbitově (3.11.)

Misijní kavárna s divadelním představením (27.10.)

Misijní neděle (20.10.)

Misijní vigilie (19.10.)

Beseda o Angole (13.10.)

Pobožnost ke sv. Faustyně v Rovečném (12.10.)

Výstava fotografií misijního klubka (6.10.)

Žehnání zvířat (4.10.)

Farní den (15.9.)

Dožínky (15.9.)

Povýšení svatého kříže (14.9.)

Pouťová pohádka v Kněževsi (11.8.)

Svatovavřinecká pouť (11.8.)

Pěší pouť za umělce (29.7.)

Pouť na Majdalance (22.7.)

Pouť v Kněževsi (21.7.)

Mše svatá s přáním P. Václavu Knotkovi (21.7.)

Ministranstský čundr

Pouť ve Křtěnově (29.6.)

Slavnost Těla a Krve Páně (23.6.)

První svaté přijímání (2.6.)

S Pannou Marií na Vesmír (24.-26.5.)

Návštěva salesiánů z misie v Bulharsku v Olešnici (26.5.)

Pěší pouť do Vřesic (5.5.)

Mše svatá ke cti sv. Floriána a misijní koláč (5.5.)

Žehnání polí (28.4.)

Velikonoční vigilie (20.4.)

Velký pátek (19.4.)

Zelený čtvrtek (18.4.)

Pašije ve Žďáře (16.4.)

Květná neděle (14.4.)

Křížová cesta dětí (14.4.)

Křížová cesta noční Olešnicí (5.4.)

Křížová cesta bolestí regionu (31.3.)

Popeleční středa (6.3.)

Farní karneval (2.3.)

Nebeský orloj (17.2.)

Farní ples (26.1.)

ROK 2018

přejít na rok 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


Prezentace charitativního projektu Mary’s Meals (20.1.)

Tříkrálová sbírka (6.1.)

Slavnost Narození Páně (25.12.)

Štědrý den (24.12.)

Nový Jeruzalém (12.12.)

Divadelní inscenace Eliška (9.12.)

Sv. Mikuláš (6.12.)

První neděle adventní (2.12.)

Lidové misie (18.-24.11.)

Mše svatá se svatými (16.11.)

Setkání schol v Rozseči (10.11.)

Mše svatá se svatými (9.11.)

Modlitba za zemřelé (4.11.)

Mše svatá se svatými (2.11.)

Žehnání domů (22. a 23.10.)

Zdobení misijních perníčků (22.10.)

Misijní neděle (21.10.)

Misijní vigilie (20.10.)

Mše svatá se svatými (19.10.)

Mše svatá se svatými (12.10.)

Mše svatá se svatými (5.10.)

Žehnání zvířátek (4.10.)

Farní pouť (21.-23.9.)

Dožínky (16.9.)

Koncert sboru BaczBend (19.8.)

Pouť v Hodoníně (19.8.)

Žehnání bylin (15.8.)

Pouťový táborák (12.8.)

Svatovavřinecká pouť (12.8.)

Pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic (26.7.)

Pouť “na Majdalence” (22.7.)

Pouť v Kněževsi (15.7.)

Dovolená rodin v Hoješíně (2.-7.7.)

Pouť ve Křtěnově (30.6.)

Mše svatá se svatými (29.6.)

Mše svatá se svatými (22.6.)

První svaté přijímání (10.6.)

Slavnost Těla a Krve Páně (3.6.)

Mše svatá na den dětí (1.6.)

Poutní mše ve Víru (30.5.)

Děvčata v Hoješíně (květen)

Farnosti bez hranic v Kunštátě (26.5.)

Pouť v Ústupě (20.5.)

První svaté přijímání v Černovicích (20.5.)

Májová pobožnost (18.5.)

Loutkové vystoupení Moje lavička (11.5.)

Diecézní pouť ministrantů (5.5.)

Orelský turnaj v Uherském Brodě (1.5.)

Žehnání polí (29.4.)

Křest ve mši svaté a narozeniny otce Šímy (29.4.)

Přání dětí otci Šímovi (27.4.)

70 let otce Tichého (15.4.)
Velikonoce
Velikonoce

Přespání dětí na faře

Vyhodnocení postní hry po křížech naší farnosti

Diecézní setkání mládeže v Brně (24.3.)

Přednáška o renovaci farního kostela (12.3.)

Přednáška o sv. Kateřině Sienské (5.3.)

Výstava fotografií spolku Člověk a Víra (18.2.)

Přednáška spolku Člověk a Víra (17.2.)

Ekumenická bohoslužba (4.2.)
příprava
Farní ples (27.1.)

Tříkrálová sbírka (7.1.)

ROK 2017

přejít na rok 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


Živý betlém v Černovicích (29.12.)

Slavnost Narození Páně (25.12.)

Štědrý den (24.12.)

Misijní klubko na betlémech v Hoješíně (17.12.)

Vánoční koncert v chráněném bydlení (14.12.)

Nový Jeruzalém (13.12.)

Narozeniny otce Pavla Lazárka (10.12.)

První neděle adventní (22.10.)
Výroba a prodej adventních věnců (25 a 26.11.)
Výroba a prodej adventních věnců (25 a 26.11.) (42)

Divadelní představení o životě sv. Anežky (12.11.)
Vyhlídkový let otce Šímy - dárek od biřmovanců
Vyhlídkový let otce Šímy – dárek od biřmovanců (11)
Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem v Brně (29.9.)
Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem v Brně (29.9.) (21)
Ministranti na výletě v Brně
Ministranti na výletě v Brně (9)

Misijni neděle (22.10.)

Misijni vigilie (21.10.)
Fatimský výjev na oltáři Svaté rodiny
Fatimský výjev na oltáři Svaté rodiny (2)

Žehnání zvířátek (4.10.)

Dožínky (17.9.)

Co takhle svatba princi? (Černovice 10.9.)

Vranov, Křtiny, Sloup (9.9.)

Svatovavřinecká pouť (13.8.)
Mládežníci s otcem Šímou ve Švýcarsku (4.-10.8.)
Mládežníci s otcem Šímou ve Švýcarsku (4.-10.8.) (20)
Farní tábor v Bukovince (20.-30.7.)
Farní tábor v Bukovince (20.-30.7.) (31)

Pouť na Majdalence (23.7.)

Poutní mše svatá v Kněževsi (16.7.)
Dovolená rodin v Hoješíně (10.-15.7.)
Dovolená rodin v Hoješíně (10.-15.7.) (38)

Poutní mše svatá v Crhově (5.7.)

Boží Tělo (18.6.)

Biřmování (17.6.)

Jeden den se svatými v Boskovicích (14.6.)

Poutní mše svatá v Tasovicích (11.6.)

Fatimský den (31.5.)

První svaté přijímání (28.5.)
Duchovní obnova pro holky v Hoješíně (26.-28.5.)
Duchovní obnova pro holky v Hoješíně (26.-28.5.) (12)

Májová pobožnost v Obyčtově (14.5.)
Průvod historických kočárků a výstava ve farním depozitu (13.5.)
Průvod historických kočárků a výstava ve farním depozitu (13.5.) (47)

Dětská májová pobožnost (12.5.)
Přání otci Tomášovi k narozeninám + žehnání polí (30.4.)

Přání otci Tomášovi k narozeninám + žehnání polí (30.4.) (16)


Misijní koláč (23.4.)

Pašijová hra ve Žďáře (11.4.)

Postní duchovní setkání mládeže (1.4.)

Prázdniny na faře (17.3.)

Dětský karneval (26.2.)
Biřmovanci z Olešnice v Osové Bítýšce (10.-12.2.)
Biřmovanci z Olešnice v Osové Bítýšce (10.-12.2.) (30)

Ekumenická bohoslužba (29.1.)
Ples (28.1.)
Ples (28.1.)

Tříkrálová sbírka (7.1.)ROK 2016

přejít na rok 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


Živý Betlém v Černovicích (26.12.)

Boží hod v Černovicích (25.12.)

Štědrý den (24.12.)
Vánoční výlet msijního klubka do Brna (16.-17.12.)
Vánoční výlet misijního klubka do Brna (16.-17.12.) (14)

Nový Jeruzalém (13.12.)

Sv. Mikuláš v Černovicích (8.12.)

Sv. Mikuláš (6.12.)

První neděle adventní (27.11.)
Adventní věnce (20.11.)
Adventní věnce (20.11.) (12)
Večer chval (18.11.)
Večer chval (18.11.) (5)

Blahopřání otci Pavlovi Lazárkovi (30.10.)

Misijní neděle (23.10.)

Pouť do Polska (8.-9.10.)
Žehnání zvířátek (3.10.)
Žehnání zvířátek (3.10.) (25)

Poutní mše svatá v Jobově Lhotě (11.9.)

Pouť Vranov – Křtiny – Sloup  (10.9.)

Dožínky v Olešnici (28.8.)
Dožínky v Černovicích (28.8.) Dožínky v Černovicích (28.8.) (50)
Farní tábor (14.-21.8.)
Farní tábor (14.-21.8.) (43)

Pouťová pohádka (7.8.)
Pouťová pohádka (7.8.) (45)

Světové dny mládeže v Krakově (25.-31.7.)
Svatovavřinecká pouť (7.8.)
Světové dny mládeže v Krakově (25.-31.7.)
Žehnání křížové cesty bolestí regionu (5.8.)
Žehnání Chráněného bydlení Olešnice (5.8.)
Žehnání Chráněného bydlení Olešnice (5.8.) (24)
Světové dny mládeže v Krakově (25.-31.7.)
Světové dny mládeže v Krakově (25.-31.7.)

Pouť na Majdalenku (24.7.)


Pouť v Kněževsi (17.7.)


Slavnostní mše svatá v Černovicích (16.7.)

Dovolená rodin Hoješín (11.-16.7.)
Dovolená rodin Hoješín (11.-16.7.) (85)

Pouť v Crhově (5.7.)

Zakončení školního roku na faře
Zakončení školního roku na faře (35)

Pěší pouť do Slavkovic a Žďáru nad Sázavou (18.6.)

Poutní slavnost Těla a krve Páně v Rovečném (29.5.)

Boží Tělo a první svaté přijímání (29.5.)
Farnosti bez hranic (28.5.)
Farnosti bez hranic (28.5.) (30)
Boží Tělo v Černovicích (26.5.)
Boží Tělo v Černovicích (26.5.) (36)

Pouť ve Lhotě (26.5.)

Poutní mše svatá v Ústupě (15.5.)
Koncert skupiny Pružiny (8.5.)
Pouť ke sv. Stanislavu (8.5.) 
Koncert skupiny Pružiny (8.5.)
Koncert skupiny Pružiny (8.5.) (14)
Žehnání polí (1.5.)
Žehnání polí (1.5.) (13)
Mariánská pouť Žakovce, Litmanová, Turzovka (22.-24.4.)
Mariánská pouť Žakovce, Litmanová, Turzovka (22.-24.4.) (35)

Neděle vzkříšení, pondělí velikonoční (27. a 28.3.)

Velikonoční vigilie (26.3.)

Velký pátek (25.3.)

Zelený čtvrtek (24.3.)
Pesachová večeře
Pesachová večeře (18)

Pašijová hra ve Žďáře nad Sázavou (22.3.)

Květná neděle (20.3.)
Babský bál (8.2.)
Babský bál (8.2.) (20)
Dětský karneval (7.2.)
Dětský karneval (7.2.) (46)

Ekumenická bohoslužba (31.1.)
Farní ples (30.1.)
Farní ples (30.1.) (81)ROK 2015

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004Narození Páně, Černovice (25.12.)


Štědrý den (24.12.)
Dárek otce Pavla dětem (29.12.)
Dárek otce Pavla dětem (29.12.) (28)
Živý betlém v Černovicích (27.12.)
Živý betlém v Černovicích (27.12.) (26)
Vánoční sedmikrásek (21.12.)
Vánoční sedmikrásek (21.12.) (28)


Nový Jeruzalém v Olešnici (14.12.) 

Benefiční koncert v Punkevních jeskyních (12.12.)
Benefiční koncert v Punkevních jeskyních (12.12.) (41)
Sedmikrásek u betléma ve Křtěnově (7.12.)

Sedmikrásek u betléma ve Křtěnově (7.12.) (14)


Andělé v kostele (4.12.) 
Mikuláš v Černovicích (3.12.)
Mikuláš v Černovicích (3.12.) (12)

Narozeniny otce Pavla (29.11.) 
Adventní jarmark (29.11.)
Adventní jarmark (29.11.) (19)
Dušičková pobožnost (2.11.)
Dušičková pobožnost (2.11.) (8)
Misijní neděle (17. a 18.10.)
Misijní neděle (17. a 18.10.) (42)
Národní eucharistický kongres (17.10.)
Národní eucharistický kongres (17.10.) (34)
Stavba křížové cesty (10.10.)
Stavba křížové cesty (10.10.) (45)
Žehnání zvířátek (5.10.)
Žehnání zvířátek (5.10.) (37)
Žehnání památníku sv. Zdislavy v Křižanově (27.9.)
Žehnání památníku sv. Zdislavy v Křižanově (27.9.) (26)
Pouť v Tasovicích (31.5.)
Pouť v Tasovicích (31.5.) (13)
Znojemské vinobraní (11.-13.9.)
Znojemské vinobraní (11.-13.9.) (50)
Dávám všechno (30.8.)
Dávám všechno (30.8.) (26)
Dožínky (30.8.)
Dožínky (30.8.) (32)
Pouť v Hodoníně (16.8.)
Pouť v Hodoníně (16.8.) (20)
Dovolená rodin v Hoješíně (11.-15.8.)
Dovolená rodin v Hoješíně (11.-15.8.) (128)
Svatovavřinecká pouť (9.8.)
Svatovavřinecká pouť (9.8.) (78)
Pouť na Majdalence (26.7.)
Pouť na Majdalence (26.7.) (36)
Farní tábor (19.-29.7.)
Farní tábor (19.-29.7.) (60)
Pouť v Kněževsi (19.7.)
Pouť v Kněževsi (19.7.) (12)
Katolická charismatická konference v Brně (8.-12.7.)
Katolická charismatická konference v Brně (8.-12.7.) (25)
KEFASFEST (26.-28.6.)
KEFASFEST (26.-28.6.) (39)
Pouť ve Křtěnově (27.6.)
Pouť ve Křtěnově (27.6.) (15)
10 let kněžství otce Pavla (21.6.)
10 let kněžství otce Pavla (21.6.) (36)
Sedmikrásek (15.6.)
Sedmikrásek (15.6.) (23)
První svaté přijímání a Boží Tělo (7.6.)
První svaté přijímání a Boží Tělo (7.6.) (74)
Pouť v Ústupě (24.5.)
Pouť v Ústupě (24.5.) (17)
Ministrantská pouť - Vranov (23.5.)
Ministrantská pouť – Vranov (23.5.) (33)
Žehnání polí (26.4.)
Žehnání polí (26.4.) (9)
Vigilie k Božímu milosrdenství (11.4.)
Vigilie k Božímu milosrdenství (11.4.) (5)
Velikonoce (2.-6.4.)
Velikonoce (2.-6.4.) (89)
Květná neděle (29.3.)
Květná neděle (29.3.) (12)
Křížová cesta (22.3.)
Křížová cesta (22.3.) (15)
Ministrantský výlet (23.2.)
Ministrantský výlet (23.2.) (11)
Dětský karneval (15.2.)
Dětský karneval (15.2.) (32)
Ekumenická bohoslužba (25.1.)
Ekumenická bohoslužba (25.1.) (6)
Ples (31.1.)
Ples (31.1.) (63)ROK 2014

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


Dárek otce Pavla pro děti (27.12.)
Dárek otce Pavla pro děti (27.12.) (38)
Vánoce
Vánoce (37)
Nový Jeruzalém (15.12.)
Nový Jeruzalém (15.12.) (6)
Korunovace (8.12.)
Korunovace (8.12.) (75)
Cyklus besed s Janem Špilarem o manželství (9.11., 23.11., 7.12.)
Cyklus besed s Janem Špilarem o manželství (9.11., 23.11., 7.12.) (3)
Instalace korunky na věž (5.12.)
Instalace korunky na věž (5.12.) (11)
Mikuláš (5.12.)
Mikuláš (5.12.) (15)
Mikulášská nadílka v Černovicích (4.12.)
Mikulášská nadílka v Černovicích (4.12.) (26)
Adventní jarmark (30.11.)
Adventní jarmark (30.11.) (17)
Na zámku v Lysicích (29.11.)
Na zámku v Lysicích (29.11.) (13)
Poděkování svaté Anežce - pouť do Prahy (15.11.)
Poděkování svaté Anežce – pouť do Prahy (15.11.) (55)
Duchovní setkání pro manžele s programem pro děti (24.-26.10.)
Duchovní setkání pro manžele s programem pro děti (24.-26.10.) (26)
Misijní neděle (19.10.)
Misijní neděle (19.10.) (29)
Noční prohlídka hradu Svojanov (18.10.)
Noční prohlídka hradu Svojanov (18.10.) (12)
Misijní vigilie (18.10.)
Misijní vigilie (18.10.) (11)
Sedmikrásek v divadle Radost + MODELOVÝ SVĚT - VLÁČKY (12.10.)
Sedmikrásek v divadle Radost + MODELOVÝ SVĚT – VLÁČKY (12.10.) (14)
Beseda s Mosesem Muthakou z Keni (5.10.)
Beseda s Mosesem Muthakou z Keni (5.10.) (9)
Dovolená rodin v Hoješíně (11.-16.8.)
Dovolená rodin v Hoješíně (11.-16.8.) (79)
Svatovavřinecká pouť (10.8.)
Svatovavřinecká pouť (10.8.) (51)
Farní tábor (27.7.-4.8.)
Farní tábor (27.7.-4.8.) (74)
Bohoslužba za padlé v první světové válce u památníku v Olešnici (27.7.)
Bohoslužba za padlé v první světové válce u památníku v Olešnici (27.7.) (6)
Pouť v Kněževsi a žehnání pamětní desky obětem první světové války (27.7.)
Pouť v Kněževsi a žehnání pamětní desky obětem první světové války (27.7.) (16)
Pouť na Majdalence (20.7.)
Pouť na Majdalence (20.7.) (14)
Expedice pro mládež Litmanová - Pieniny (14.-19.7.)
Expedice pro mládež Litmanová – Pieniny (14.-19.7.) (66)
Mládež v Brně na lasergame (?.7.)
Mládež v Brně na lasergame (?.7.) (1)
Katolická charismatická konference (9.-13.7.)
Katolická charismatická konference (9.-13.7.) (23)
Primice Karla Adamce (5.7.)
Primice Karla Adamce (5.7.) (17)
Ústupská pouť (8.6.)
Ústupská pouť (8.6.) (11)
Farnosti bez hranic (31.5.)
Farnosti bez hranic (31.5.) (33)
Duchovní obnova pro holky na Hoješíně (16.-18.5.)
Duchovní obnova pro holky na Hoješíně (16.-18.5.) (24)
Ministrantský den v semináři v Olomouci (10.5.)
Ministrantský den v semináři v Olomouci (10.5.) (21)
Poutní výlet na Kalvárii u Jevíčka a do Javořických jeskyní (8.5.)
Poutní výlet na Kalvárii u Jevíčka a do Javořických jeskyní (8.5.) (32)
První svaté přijímání (4.5.)
První svaté přijímání (4.5.) (32)
Moravské klubkování (26.4.)
Moravské klubkování (26.4.) (70)
Velikonoce (17.4.-21.4.)
Velikonoce (17.4.-21.4.) (32)
Poslední bobování (21.3.)
Poslední bobování (21.3.) (13)
Ministranti a misijní klubko (14.3.)
Ministranti a misijní klubko (14.3.) (20)
Ministrantský výlet za bledulemi (7.3.)
Ministrantský výlet za bledulemi (7.3.) (13)
Výlet k jáhnu Bačovskému do Křetína na vláčky (18.2)
Výlet k jáhnu Bačovskému do Křetína na vláčky (18.2) (11)
Dětský karneval (17.2.)
Dětský karneval (17.2.) (30)
Žehnání korunky pro sochu Panny Marie papežem Františkem (12.2.)
Žehnání korunky pro sochu Panny Marie papežem Františkem (12.2.) (4)
Ples (25.1.)
Ples (25.1.) (51)ROK 2013

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


Vánoční dárek pro děti od otce Pavla: AQUAPARK (28.12.)
Vánoční dárek pro děti od otce Pavla: AQUAPARK (28.12.) (18)
Vánoce
Vánoce (25)
Patnáctý Nový Jeruzalém v Olešnici (16.12.)
Patnáctý Nový Jeruzalém v Olešnici (16.12.) (14)
Mikuláš (5. a 6.12.)
Mikuláš (5. a 6.12.) (11)
První neděle adventní (1.12.)
První neděle adventní (1.12.) (20)
Biřmování a farní den (3.11.)
Biřmování a farní den (3.11.) (76)
Setkání kluků v Hoješíně (18.-20.10.)
Setkání kluků v Hoješíně (18.-20.10.) (34)
Farní pouť Sloup,Vranov a Křtiny (5.10.)
Farní pouť Sloup,Vranov a Křtiny (5.10.) (28)
Svatováclavská poutní mše svatá v Trpíně (28.9.)
Svatováclavská poutní mše svatá v Trpíně (28.9.) (16)
Dožínky (15.9.)
Dožínky (15.9.) (21)
Festival UNITED ve Vsetíně (22.-24.8.)
Festival UNITED ve Vsetíně (22.-24.8.) (18)
Pěší pouť na Velehrad (19.-24.8.)
Pěší pouť na Velehrad (19.-24.8.) (37)
Farní tábor (14.-24.7.)
Farní tábor (14.-24.7.) (22)
Dovolená rodin - Hoješín (12.-17.8.)
Dovolená rodin – Hoješín (12.-17.8.) (61)
Svatovavřinecká pouť (11.8.)
Svatovavřinecká pouť (11.8.) (38)
R13 - setkání mládeže v Ružomberoku (26.-28.7.)
R13 – setkání mládeže v Ružomberoku (26.-28.7.) (37)
Pouť v Kněževsi (28.7.)
Pouť v Kněževsi (28.7.) (14)
Katolická charismatická konference (10.-14.7.)
Katolická charismatická konference (10.-14.7.) (16)
Jáhenské svěcení Karla Adamce (13.7.)
Jáhenské svěcení Karla Adamce (13.7.) (18)
Pouť v Crhově (5.7.)
Pouť v Crhově (5.7.) (15)
Pouť ve Křtěnově (30.6.)
Pouť ve Křtěnově (30.6.) (12)
Makedonie (7.-14.6.)
Makedonie (7.-14.6.) (85)
Boží tělo (2.6.)
Boží tělo (2.6.) (20)
Pouť v Ústupě (19.5.)
Pouť v Ústupě (19.5.) (8)
Adorace před slavností seslání Ducha svatého (18.5.)
Adorace před slavností seslání Ducha svatého (18.5.) (12)
První svaté přijímání (12.5.)
První svaté přijímání (12.5.) (35)
Děkanátní pouť na Velehrad (8.5.)
Děkanátní pouť na Velehrad (8.5.) (26)
Duchovní obnova misijního klubka v Hoješíně (28.4.)
Duchovní obnova misijního klubka v Hoješíně (28.4.) (7)
Vigilie svátku Božího milosrdenství (6.4.)
Vigilie svátku Božího milosrdenství (6.4.) (6)
Velikonoce
Velikonoce (65)
Vědomostní soutěž: Velkomoravské dobrodružství (22.3.)
Vědomostní soutěž: Velkomoravské dobrodružství (22.3.) (16)
Křížová cesta do Ústupa (17.2.)
Křížová cesta do Ústupa (17.2.) (5)
Farní dětský karneval (12.2.)
Farní dětský karneval (12.2.) (24)
Otcové s dětmi v technickém muzeu a divadle v Brně (13.1.)
Otcové s dětmi v technickém muzeu a divadle v Brně (13.1.) (10)
Ples (26.1.)
Ples (26.1.) (26)ROK 2012

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


Vánoční dárek pro děti od otce Pavla: AQUAPARK (27.12.)
Vánoční dárek pro děti od otce Pavla: AQUAPARK (27.12.) (19)
Štědrý den (24.12.)
Štědrý den (24.12.) (22)
Nový Jeruzalém v Olešnici (13.12.)
Nový Jeruzalém v Olešnici (13.12.) (6)
Mikuláš v kostele (7.12.)
Mikuláš v kostele (7.12.) (8)
Vánoční jarmark (2.12.)
Vánoční jarmark (2.12.) (9)
Farní den (25.11.)
Farní den (25.11.) (20)
Misijní vigilie a jarmark (20. a 21.10.)
Misijní vigilie a jarmark (20. a 21.10.) (20)
Setkání členů a přátel VLAKU (28.9.)
Setkání členů a přátel VLAKU (28.9.) (34)
Pouť do Sloupu, Křtin a na Vranov (22.9.)
Pouť do Sloupu, Křtin a na Vranov (22.9.) (13)
Svatohubertská mše svatá a dožínky (9.9.)
Svatohubertská mše svatá a dožínky (9.9.)
Žehnání kapličky v Rovečném (1.9.)
Žehnání kapličky v Rovečném (1.9.) (5)
Svatovavřinecká pouť (12.8.)
Svatovavřinecká pouť (12.8.) (19)
Farní tábor u Skaličky (15.-27.7.)
Farní tábor u Skaličky (15.-27.7.) (49)
Slavnostní žehnání Božích muk (15.7.)
Slavnostní žehnání Božích muk (15.7.) (28)
Rodiny na Šumavě (30.6.-7.7.)
Rodiny na Šumavě (30.6.-7.7.) (48)
Lanové aktivity (24.6.)
Lanové aktivity (24.6.) (21)
Mše svatá s rytmickou scholou z Mladočova (17.6.)
Mše svatá s rytmickou scholou z Mladočova (17.6.) (8)
Lakros (červen)
Lakros (červen) (24)
Boží Tělo (10.6.)
Boží Tělo (10.6.) (27)
Lhotecká pouť (3.6.)
Lhotecká pouť (3.6.) (6)
První svaté přijímání (13.5.)
První svaté přijímání (13.5.) (37)
Softballový turnaj (6.5.)
Softballový turnaj (6.5.) (21)
Sv. Florián (6.5.)
Sv. Florián (6.5.) (1)
Ranní let nad olešnickými mlhami (5.5.)
Ranní let nad olešnickými mlhami (5.5.) (17)
Misijní štrůdlování a rytmická mše svatá (15.4.)
Misijní štrůdlování a rytmická mše svatá (15.4.) (7)
Vigilie před svátkem Božího milosrdenství (14.4.)
Vigilie před svátkem Božího milosrdenství (14.4.) (3)
Velikonoce (duben)
Velikonoce (duben) (38)
Ples (18.2.)
Ples (18.2.) (35)
Ekumenická bohosloužba (12.2.)
Ekumenická bohosloužba (12.2.) (3)
Dětský karneval (6.2.)
Dětský karneval (6.2.) (17)


ROK 2011

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


Štědý den (24.12.)
Štědý den (24.12.) (11)
Mikuláš v kostele sv.Vavřince (4.12.)
Mikuláš v kostele sv.Vavřince (4.12.) (12)
Adventní trhy (27.11.)
Adventní trhy (27.11.) (19)
Oslava svátku svaté Anežky s živými obrazy (13.11.)
Oslava svátku svaté Anežky s živými obrazy (13.11.) (37)
Ministrantský výlet do Army Parku (16.10.)
Ministrantský výlet do Army Parku (16.10.) (7)
Misijní jarmark (16.10.)
Misijní jarmark (16.10.) (15)
Žehnání zvířat (26.9.)
Žehnání zvířat (26.9.) (16)
Rozloučení s panem varhaníkem Miroslavem Blahou (24.9.)
Rozloučení s panem varhaníkem Miroslavem Blahou (24.9.) (17)
Svatohubertská mše svatá a dožínky (11.9.)
Svatohubertská mše svatá a dožínky (11.9.) (18)
Rodiny na Šumavě (13.-20.8)
Rodiny na Šumavě (13.-20.8) (17)
Světové dny mládeže v Madridu (16.-22.8.)
Světové dny mládeže v Madridu (16.-22.8.) (38)
Cyklotour (9.-11.8.)
Cyklotour (9.-11.8.) (15)
Pouťová pohádka v Kněževsi (7.8.)
Pouťová pohádka v Kněževsi (7.8.) (16)
Ministrantské cestování vozidlem GAZ-69 (1.-3.8.)
Ministrantské cestování vozidlem GAZ-69 (1.-3.8.) (10)
Farní tábor v Sobotíně (11.-22.7.)
Farní tábor v Sobotíně (11.-22.7.) (16)
Boží tělo (26.6.)
Boží tělo (26.6.) (6)
Misie v Namibii a slavnostní zakončení výuky náboženství v KFC Rafael (19.6.)
Misie v Namibii a slavnostní zakončení výuky náboženství v KFC Rafael (19.6.) (20)
100 let od založení orelské jednoty v Olešnici (22.5.)
100 let od založení orelské jednoty v Olešnici (22.5.) (36)
První svaté přijímání (15.5.)
První svaté přijímání (15.5.) (44)
Vigilie v předvečer svátku Božího milosrdenství (30.4.)
Vigilie v předvečer svátku Božího milosrdenství (30.4.) (2)
Velikonoce (21.-24.4.)
Velikonoce (21.-24.4.) (22)
Dětský karneval (6.3.)
Dětský karneval (6.3.) (27)
Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé (5.3.)
Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé (5.3.) (5)
Ples (19.2.)
Ples (19.2.) (46)
Výchova dětí pod vlivem médií - přednáška v KFC (11.2.)
Výchova dětí pod vlivem médií – přednáška v KFC (11.2.) (4)
80. narozeniny pana varhaníka (30.1.)
80. narozeniny pana varhaníka (30.1.) (6)ROK 2010

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004ROK 2009

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004


Pouť ministrantů na Vranov (16.5.)
Jarní brigáda viděná z nebe + papoušci (14.3.)
Pracujeme pro letectví (zima 2009)
Jarní prázdniny (22-25.2.)
Farní růst (19.2.)
Skákací hrad (14.2.)
Farní kroužkování (13.2.)
Farnost na bowlingu (8.2.)
Žijí s námi – farní dorost (7.2.)
Když hvězdy tančí aneb katolický ples v Olešnici (31.1.)
Olešnice v zimě (16.1.)
Tříkrálová sbírka (4.1.)ROK 2008

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004

Farní silvestr (31.12.)
Poslední tři dny před Vánocema (22-24.12.)
Výměna farních oken (13.12.)
Cesta za vánočním stromem 2008 (6.12.),
sv. Mikuláš (5.12.)
Adventní trhy (31.11.)
Děkanátní setkání mládeže (30.11.)
Farní letka (31.10.)
Den otevřených dveří (23.-25.10.)
Těšíme se na zimu (22.10.)
Misijní neděle (19.10.)
Cestou po letovickém děkanátu (13.10.)
Drakiáda aneb večerní polítání (12.10.)
Na návštěvě ve žďárském děkanátu (11.10.)
Farní křtiny (5.10.)
Let na pouť do Trpína (28.9.)
Poutní výlet na Slovensko (25.-27.9.)
Rekonstrukce fary II. (20.9.)
Rekonstrukce fary I. (13.9.)
Dožínky (7.9.)
Uvítání z dovolené (5.9.)
Poděkování panu varhaníkovi (31.8.)
Ministrantský čundr (27.-28.8.)
Farní pouť sv. Vavřince (10.8.)
Farní tábor (26.-3.8.)
Velehrad ActIv8 (17.-20.7.)
Budování farního zázemí VI. (14.6.)
Výlet s nábožentvím (11.6.)
Ranní požehnání Olešnici (10.6.)
TV Noe (8.6.)
Budování farního zázemí V. (7.6.)
Farní den (1.6.)
První svaté přijímání (1.6.)
Budování farního zázemí IV. (31.5.)
Pouť s překvapením – Vír (28.5.)
Boží Tělo (25.5.)
Budování farního zázemí (24.5.)
Pouť na Zelené Hoře (16.5.)
Farní dovolená rodin v Rokytnici (7.-11.5.)
Druhá brigáda na kavárně (3.5.)
Výlet na Svatý Kopeček a do ZOO (1.5.)
Pálení čarodějnic (30.4.)
Žehnání polí na sv. Marka (27.4.)
Kavárna u Rafaela (26.4.)
Farní výlet na hrad Svojanov (20.4.)
Nedělní Vysočina (13.4.)
Ministrantská schůzka (11.4.)
Návrh na výlet – Ledové slůje (7.4.)
Dveře do přírody (31.3.)
Víkend ve farnosti (29-30.3.)
Velikonoce ve farnosti (24.3.)
Pašijová hra o životě, smrti a slavném vzkříšení (19.3.)
Vítání jara aneb cesta po děkanství (7.3.)
Silní bez násilí – Streetlight (28.2.)
Křížová cesta do Ústupu (24.2.)
Farnost ve Vesmíru (18.-22.2.)
Křížová cesta do Lhoty (17.2.)
Na návštěvě ve farnosti Křižanov a Velmez (11.2.)
Nebe nad sjezdovkou (9.2.)
Polítání nad sjezdovkou (9.2.)
Masopustní karneval (3.2.)
Pololetní prádniny v Třešti, Batelově a Telči (1.2.)
Tříkrálová sbírka (6.1.)ROK 2007

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004


Farní Silvestr (31.12.)
Roznášení betlémského světla (24.12.)
Krmení zvířátek 23.12.)
Cesta Advent ve farnosti (18.12.)
Mikulášská nadílka (7.12.)
sv. Mikuláš (5.12.)
Žehnání kříže (2.12.)
Adventní setkání mládeže v Boskovicích (1.12.)
Farní setkání (25.11.)
Kostel v zimním odění (19.11.)
Stavění sněhuláků aneb kdo si hraje, nezlobí (12.11.)
Svátost křesťanské dospělosti (4.11.)
Vzpomínka všech věrných zemřelých (2.11.)
Podzimní prázdniny biřmovanců (24.-28.10.)
Misijní jarmark (21.10.)
Hodina náboženství na kostelní věži (18.10.)
Zavírání nebe (14.10.)
Farní ptačí přírůstek (15.10.)
Cesta faráře, kostelníka a varhaníka po farnosti (7.10.)
Misijní kongres v Brně (6.10.)
Farnost z ptačí perspektivy (30.9.)
Polsko – pouť k Božímu milosrdenství (27.-29.9.)
Dožínky (16.9.)
Setkání mládeže v Radešínské Svratce (15.9.)

další fotografie roku 2007ROK 2006

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005, 2004
ROK 2005

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2004
ROK 2004

přejít na rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005