Poutní mše svatá v Crhově (5.7.)


Žehnání kapličky ve Křtěnově (30.6.)


První svaté přijímání (9.6.)


Slavnost Těla a Krve Páně (2.6.)


Mše svatá ke cti sv. Floriana (5.5.)


Žehnání polí (28.4.)


Svátostné požehnání (31.3.)


Velikonoční vigilie (30.3.)


Hrkání (30.3.)


Velkopáteční obřady (29.3.)


Mše svatá na památku Večeře Páně (28.3.)


Živé obrazy (24.3.)


Květná neděle (24.3.)


Křížová cesta bolestí regionu (17.3.)


Křížová cesta večerní Olešnicí (16.3.)


Křest Dominiky Markéty (16.3.)


Jarní dílničky (10.3.)


Farní dětský karneval (11.2.)


Ples –fotokoutek (27.1.)


Ples (27.1.)


Adorační den (8.1.)


Tříkrálová sbírka v Olešnici (7.1.)


Tříkrálová sbírka v Kněževsi (6.1.)


Benefiční koncert (27.12.)


Slavnost narození Páně (25.12.)


Půlnoční mše svatá (24.12.)


Mše pro děti s vánoční hrou (24.12.)


Mše svatá před čtvrtou nedělí adventní (23.12.)


Mše svatá při svíčkách (22.12.)


Roráty (15.12.)


Svatý Mikuláš (6.12.)


První neděle adventní (3.12.)


Biřmování v Rovečném (28.10.)


Misijní neděle (22.10.)


Misijní vigilie (21.10.)


Žehnání zvířátek (4.10.)


Mše svatá se křtem dítěte (15.9.)


Setkání děvčat v Hoješíně (10.9.)


Mše svatá na poděkování za úrodu (10.9.)


Poutní mše svatá v Jobově Lhotě (8.9.)


Poutní mše svatá na Veselce (1.9.)


Tradiční pouťová pohádka v Kněževsi (13.8.)


Svatovavřinecká pouť (13.8.)


Poutní mše svatá v Kněževsi (22.7.)


Poutní mše svatá v Crhově (5.7.)


Poutní mše svatá ve Křtěnově (2.7.)


Slavnost Těla a Krve Páně (11.6.)


Poutní mše svatá ve Lhotě (4.6.)


Noc kostelů (2.6.)


Poutní mše svatá v Ústupě (28.5.)


První svaté přijímání (7.5.)


Žehnání polí (30.4.)


Mše svatá za hasiče (30.4.)


70 let od olešnického procesu (16.4.)


Zmrtvýchvstání Páně (9.4.)


Velikonoční vigilie (8.4.)


Hrkání v Kněževsi, Olešnici a ve Křtěnově (6.4.)


Velkopáteční obřady (7.4.)


Velkopáteční křížová cesta po hranicích farnosti (8.4.)


Mše svatá na památku Večeře Páně (6.4.)


Pesachová večeře (6.4.)


Květná neděle (2.4.)


Živé obrazy (26.3.)


Křížová cesta misijního klubka (24.3.)


Farní dětský karneval (19.2.)


Farní ples –fotokoutek (28.1.)


Farní ples (28.1.)


Adorační den (8.1.)


Tříkrálová sbírka v Kněževsi (7.1.)


Tříkrálová sbírka (7.1.)


Slavnost Narození Páně (25.12.)


Půlnoční mše svatá (24.12.)


Vánoční mše svatá pro děti (24.12.)


Betlémské světlo (24.12.)


Autorské čtení Martiny Dvořákové (21.12.)


Rorátní mše svatá (21.12.)


Nový Jeruzalém (14.12.)


Cesta vánočního stromu (10.12.)


Mše svatá na svátek sv. Mikuláše (6.12.)


Rorátní mše svatá (3.12.)


První adventní neděle (27.11.)


Dušičková pobožnost (7.11.)


Misijní neděle (23.10.)


Misijní vigilie (22.10.)


Biřmování (8.10.)


Mše sv. na poděkování za úrodu (18.9.)


Víkendové duchovní setkání děvčat v Hoješíně (4.9.)


Mše svatá s žehnáním aktovek (2.9.)


Mše svatá za P. Františka Kšicu (22.8.)


Pouťová pohádka (7.8.)


Svatovavřinecká pouť (7.8.)


Poutní mše svatá na Majdalence (24.7.)


Poutní mše svatá v Kněževsi (23.7.)


Pouť do Bystrého (17.7.)


Pouť v Crhově (5.7.)


Poutní mše svatá ve Křtěnově (25.6.)


Boží Tělo a 1. sv. přijímání v Rovečném (19.6.)


Slavnost Těla a krve Páně (19.6.)


Poutní mše svatá ve Lhotě (12.6.)


Mše svatá u Boží poklony nad Trpínem (30.5.)


První svaté přijímání (29.5.)


Poutní mše svatá u sv. Stanislava – Stanislávek (8.5.)


Žehnání polí (1.5.)


Mše svatá ke cti sv. Floriána (1.5.)


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (17.4.)


Velikonoční vigilie (16.4.)


Velkopáteční obřady (15.4.)


Velkopáteční křížová cesta po hranicích farnosti (15.4.)


Zelený čtvrtek (14.4.)


Křížová cesta “Živé obrazy” (10.4.)


Květná neděle (10.4.)


Pohřeb Mons. prof. Ladislava Tichého, Th.D. (5.3.)


Farní karneval (27.2.)


Tříkrálová sbírka v Kněževsi a Jobově Lhotě (9.1.)


Tříkrálová sbírka (9.1.)


Slavnost Narození Páně (25.12.)


Vánoční mše sv. pro děti a půlnoční (24.12.)


Betlémské světlo (24.12.)


Rorátní mše svatá (18.12.)


Nový Jeruzalém (15.12.)


Adventní koncert kněžské scholy (12.12.)


První neděle adventní (29.11.)


Dušičková pobožnost (7.11.)


Misijní neděle (17.10.)


Misijní vigilie (16.10.)


Dožínky (19.9.)


Žij naplno! Hoješín (5.9.)


Farní pouť (4.9.)


Žehnání školních aktovek (3.9.)


Svatovavřinecká pouť (8.8.)


Pouť v Kněževsi (18.7.)


Pouť v Crhově (5.7.)


U mariánské kapličky v Trpíně (18.6.)


První svaté přijímání (14.6.)


Slavnost Těla a Krve Páně (6.6.)


Pouť ve Lhotě (30.5.)


Noc kostelů (28.5.)


Žehnání polí (9.5.)


Poutní mše svatá u sv. Stanislava – Stanislávek (9.5.)


Mše svatá za hasiče ke cti sv. Floriána (2.5.)


Luštění šifry pátera Šímy (9.4.)


Zmrtvýchvstání Páně (4.4.)


Velikonoční vigilie (3.4.)


Velkopáteční obřady (2.4.)


Křížová cesta (2.4.)


Květná neděle (28.3.)


Naše zvony (26.3.)


Květný pátek (26.3.)


Slavnost sv. Josefa (19.3.)


Popeleční středa (17.2.)


Adorační den (8.1.)


Půlnoční mše svatá (24.12.)


Stědrovečerní mše pro rodiny s dětmi (24.12.)


Betlémské světlo (24.12.)


Roráty (19.12.)


Nový Jeruzalém (15.12.)


Domov sestry Elišky (12.12.)


Svatý Mikuláš (6.12.)


První neděle adventní (29.11.)


Výročí lidových misií (24.11.)


Žehnání hrobů (8.11.)


Poutní mše svatá na Veselce (5.9.)


Pomoc Školským sestrám v Hoješíně (28.8.)


Svatovavřinecká pouť (9.8.)


70 let P. Josefa Rychteckého (18.7.)


Poutní mše svatá v Prosetíně (12.7.)


Poutní mše svatá v Crhově (5.7.)


Poutní mše svatá ve Křtěnově (27.6.)


Mše svatá s poděkováním za školní rok (26.6.)


Dvacet pět let jáhenské služby (24.6.)


První svaté přijímání (21.6.)


Boží Tělo v Olešnici (14.6.)


Boží Tělo v Rovečném (14.6.)


Pouť ve Lhotě (7.6.)


Pouť v Ústupě (31.5.)


Seslání Ducha svatého (30.5.)


Žehnání polí (3.5.)


Velikonoce (9.-12.4.)

Popeleční středa (26.2.)

Farní karneval (23.2.)

Ekumenická bohoslužba (2.2.)

Farní ples (25.1.)

Tříkrálová sbírka v Kněževsi a Křtěnově (5.1.)

Tříkrálová sbírka v Olešnici (5.1.)

Slavnost Zjevení Páně (5.1.)