Tuto sekci jsme původně pojmenovali “místo pro každého” je to snad svým způsobem výstižnější. Farní rodinu nelze rozdělit na skupiny (věkové či “funkční”) bez vědomí jejich prolínání.

Pravidelná setkávání:

Sedmikrásek
Misijní klubko děvčat – pátek na faře
Ministranti – pátek na faře
Mládež
Modlitební setkávání matek
Modlitební setkávání mužů
Farní společenství seniorů