Křest

KŘEST DÍTĚTE – posvěcující služba církve, 1. díl

RODIČE

alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný v církvi římskokatolické.

KMOTR

musí být pokřtěný v církvi římskokatolické a přijal svátost biřmování.

STÁŘÍ DÍTĚTE

  • do 7 let – je možný křest dítěte na základě víry rodičů
  • nad 7 let – dítě by se mělo zúčastňovat hodin náboženství, které ho připraví na křest

Dítě žijící na území jiné farnosti než Římskokatolické farnosti Olešnice musí mít souhlas svého duchovního správce!!!

DOKLADY

  • vyplněný tiskopis “křestní zápis” (k vyzvednutí u duchovního správce farnosti)
  • kopie rodného listu dítěte a oddacího listu rodičů

PŘÍPRAVU a DATUM KŘTU

lze domluvit dle vlastní potřeby s duchovním správcem farnosti (telefonicky, před nebo po mši svaté, osobní návštěvou fary, e-mailem).

KŘEST DOSPĚLÉHO

KMOTR

musí být pokřtěný v církvi římskokatolické a přijal svátost biřmování.

Věřící žijící na území jiné farnosti než Římskokatolické farnosti Olešnice musí mít souhlas svého duchovního správce!!!

DOKLADY

  • vyplněný tiskopis “křestní zápis” (k vyzvednutí u duchovního správce farnosti)
  • kopie rodného listu

PŘÍPRAVA

u dospělého probíhá individuálně, dle dohody s termín lze dohodnout s duchovním správcem farnosti (telefonicky), před nebo po mši svaté, osobní návštěvou fary, e-mailem) a křtí se většinou o Velikonocích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *