Manželství

SVÁTOST MANŽELSTVÍ – posvěcující služba církve, 3. díl

SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘENÁ CÍRKEVNĚ JE PLATNÁ I ÚŘEDNĚ

“MANŽELSKÝ SVAZEK, KTERÝM MUŽ A ŽENA MEZI SEBOU VYTVÁŘEJÍ NEJVNITŘNĚJŠÍ SPOLEČENSTVÍ CELÉHO ŽIVOTA, ZAMĚŘENÉ SVOU PŘIROZENOU POVAHOU NA PROSPĚCH MANŽELŮ A NA ZPLOZENÍ A VÝCHOVU DĚTÍ, JE MEZI POKŘTĚNÝMI POVÝŠEN JEŽÍŠEM KRISTEM NA SVÁTOST.”

ŽADATELÉ

musí být pokřtění v církvi římskokatolické (svatba je možná za určitých podmínek i v případě, že jeden ze snoubenců není pokřtěný v církvi římskokatolické). Pokud je jeden ze snoubenců katolík a druhý je pokřtěn v jiné křesťanské církvi, je sňatek možný s dovolením biskupa a za podmínky, že katolík podepíše prohlášení o tom, že se nechce vzdát své víry a že udělá vše pro to, aby jeho děti byly katolicky pokřtěny a vychovány. Nekatolík jen bere toto prohlášení na vědomí.

Je-li jeden ze snoubenců katolík a druhý nepokřtěný, jsou podmínky sňatku obdobné. Se svolením biskupa a po podpisu výše zmíněných prohlášení je sňatek možný. V obou případech je ale nutno předem dobře zvážit, zda tato různost víry nebude v manželství na překážku.

Žadatelé z jiných farností předloží také souhlas svého duchovního správce!

DOKLADY

Podle nyní platné zákonné úpravy má církevní sňatek platnost i před státem. Proto je nutné vyřídit formality jak pro občanskou (státní) matriku(1,2), tak pro matriku církevní – k tomu je třeba navštívit faru a sepsat tam snubní protokol, proto snoubenci musí mít:

  • (1)vyplněná a z matriky ověřená místa trvalého pobytu
  • (2)Žádost o uzavření osvědčení o způsobilosti manželství (maximálně 3 měsíce staré)
  • potvrzení o křtu z místa křtu
  • občanské průkazy
  • rodné listy

cizinci dále musí mít:

  • zajištění úředního překladatele
  • církevní žádost musí být ověřena v domácí diecézi a zároveň potvrzena pražskou arcidiecézí

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

probíhá podle dohody s duchovním správcem farnosti, před nebo po mši svaté, osobní návštěvou fary, e-mailem)

Je vhodné ohlásit se a domluvit přípravu včetně svatby 3 měsíce před plánovanou svatbou!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *